Asmens, numatančio keltis kandidatu į merus, teikiami dokumentai

Fizinis asmuo, norintis išsikelti kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus (toliau – kandidatas į merus), privalo prieš tai (iki 2018 m. gruodžio 10 d.) užsiregistruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiama:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastaba

1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu

Būtina nurodyti savivaldybę

Forma pridedama (DOC)

2

Išsikėlusio kandidato į merus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Taip

3

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku kopija

 

Rekomenduojama forma pridedama (DOC)

Originalai lieka sudariusiam asmeniui ir politinės kampanijos iždininkui

4

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi kopija, jei per politinę kampaniją planuojama gauti didesnę kaip 70 VMDU dydžio (61 950 Eur) pajamų sumą

 

Neprivaloma registruojantis, galima pateikti vėliau

5

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Taip

6

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduota pažyma, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra

Sąskaita atidaroma išsikėlusio kandidato į merus vardu