Asmens, numatančio keltis kandidatu į merus, dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

Fizinis asmuo, norintis išsikelti kandidatu į savivaldybių tarybos narius - merus, privalo prieš tai (iki gruodžio 6 d.) užsiregistruoti savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Vyriausiajai rinkimų komisijai teikiama:

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pastaba

1

Prašymas registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Būtina nurodyti savivaldybę

Forma pridedama (DOC)

2

Fizinio asmens (save išsikėlusio kandidato) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Kopija

3

Pasirašytos turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašas.

 

Rekomenduojama forma pridedama (DOC)

Originalai lieka sudariusiam asmeniui ir iždininkui

4

Sutarties su politinės kampanijos audito įmone arba auditoriumi nuorašas, per politinę kampaniją planuojant gauti didesnę kaip 70 VMDU dydžio (163 800 Lt) pajamų sumą.

 

Neprivaloma registruojantis, galima pateikti vėliau

5

Politinės kampanijos iždininko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Kopija

6

Dokumentas, patvirtinantis, kad asmens, norinčio registruotis savarankišku dalyviu, vardu yra atidaryta nauja banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau kaip prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra.

Sąskaita atidaroma fizinio asmens vardu

Iždininko teikiami dokumentai

7

Politinės kampanijos iždininko pasirašyta Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartis* ir priedas.

Pasirašo iždininkas ir VRK

Forma pridedama (DOC)

8

Politinės kampanijos iždininko pasirašytas Pasižadėjimas saugoti gautas informacinės sistemos „LitVote" identifikacines priemones.

Pasirašo iždininkas

Forma pridedama (DOC)

*- Sutartis pasirašoma, jei tokia sutartis nebuvo pasirašyta anksčiau. Tais atvejais, kai  vienas asmuo yra kelių politinės kampanijos dalyvių iždininkas, galima sudaryti vieną Politinės kampanijos ir politinių partijų finansavimo duomenų teikimo elektroniniu būdu sutartį, o jos priede nurodyti visus politinės kampanijos dalyvius, kurių duomenis teiks. Pasirašius šios formos sutartį, vėliau užteks keisti tik jos priedą, naujai sudaryti sutarties nereikės. Plačiau apie sutarties ir pasižadėjimo pildymą.