Asmens, išsikėlusio kandidatu į Seimo narius teikiami pareiškiniai dokumentai

ASMENS, NUSPRENDUSIO IŠSIKELTI KANDIDATU Į SEIMO NARIUS,

PAREIŠKINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJAI SĄRAŠAS

 

Pareiškinių dokumentų įteikimas:

Prasideda– 2019 m. birželio 15 d. (85 dienos iki rinkimų)

baigiasi – 2019 m. liepos 5 d. 17 00 val. (65 dienos iki rinkimų)

 

Iki 2019 m. birželio 15 d. asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu į Seimo narius, turi būti užsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu. (Žirmūnų Nr. 4 - iki birželio 26 d.)

 

Pagal įstatymą asmuo turi įteikti apygardos rinkimų komisijai šiuos pareiškinius dokumentus:

Dokumento pavadinimas

Pastabos

1. Pareiškimą dėl išsikėlimo kandidatu į Seimo narius vienmandatėje rinkimų apygardoje

Forma pridedama

 

2. Įsipareigojimą

Forma pridedama

3. Anketą

Forma pridedama

4. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2018 metus. Deklaravus inicijuojamas elektroninių išrašų  gavimas iš VMI automatiniu būdu „Rinkėjo puslapyje", atspausdinama ir pasirašoma

5. Gyventojo turto deklaracijos išrašą

6. Privačių interesų deklaraciją

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis. Deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt. Svarbu deklaracijos 6-ame  punkte nurodyti šias pareigos „151 – kandidatas į Seimo narius". Deklaracija atspausdinama  „Rinkėjo puslapyje", pasirašoma kiekvieno lapo apačioje dešiniajame kampe

7. Pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis

Forma pridedama

8. Kandidato fotonuotrauką (tik sistemoje)

Reikalavimai nuotraukai: raiška - ne mažiau 300 DPI, fotonuotraukos fone neturi būti kitų asmenų ar simbolių

9. Autobiografiją

Pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytą formą,  pridedama, iki 3000 spaudos ženklų su tarpais

10. Trumpą rinkimų programą

Ne daugiau 1800 ženklų

11. Įgaliojimą atstovauti kandidatui apygardos rinkimų komisijoje

Forma pridedama

12. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, sumokėjo rinkimų užstatą

 (970,30 Eur)

Gali būti dokumento kopija

Informacija apie rinkimų užstatą pridedama

Svarbu: rinkimų užstatą mokėti iš rinkimų sąskaitos draudžiama

13. Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

Forma  pridedama

14. Apygardos rinkimų komisija piliečiui, pateikusiam pareiškinius dokumentus, per tris dienas išduoda vardinius parašų rinkimo lapus

 

Apygardos komisija išduoda kandidatui ne mažiau 60 vnt. vardinių,  numeruotų, antspauduotų parašų rinkimo lapų

Užpildyti parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti
2019 m. liepos 30 d. 17 val. (40 dienų iki rinkimų)