Asmens, išsikėlusio kandidatu į savivaldybės tarybos narius-merus teikiami pareiškiniai dokumentai

Pareiškinių dokumentų įteikimas:

prasideda 2017 m. sausio 28 d. (85 dienos iki rinkimų)

baigiasi – 2017 m. vasario 17 d. 17 00 val. (65 dienos iki rinkimų)

Iki 2017 m. vasario 9 d. asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu į Seimo narius, turi būti užsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

PAGAL ĮSTATYMĄ ASMUO TURI ĮTEIKTI APYGARDOS RINKIMŲ KOMISIJAI ŠIUOS PAREIŠKINIUS DOKUMENTUS: (Įstatymo 38 straipsnis. Kandidatų iškėlimo pareiškiniai dokumentai)

 

PASTABOS

1. Pareiškimą dėl išsikėlimo kandidatu į Seimo narius vienmandatėje rinkimų apygardoje

Rekomenduojama forma pridedama

Apygardų sąrašas pridedamas 

2. Įsipareigojimą

Forma pridedama 

3. Anketą

Forma pridedama 

4. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2015 metus,  deklaravus  išrašai atspausdinami  „Rinkėjo puslapyje"

5. Gyventojo turto deklaracijos išrašą

6. Privačių interesų deklaraciją

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis (deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt ir deklaravus  atspausdinama  „Rinkėjo puslapyje"

 Svarbu: deklaracijos 6-ame  punkte turi būti nurodytos šios pareigos „151 – kandidatas į Seimo narius"

7. Pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis

Forma pridedama 

8. Kandidato fotonuotrauką

Reikalavimai nuotraukai: dydis-3x4, raiška - 300 taškų į colį, (DPI)- ne mažiau 1MGB; spalvota, portretinė, CMYK koduotė, formatas-TIFF arba JPG, fotonuotraukoje neturi būti kitų asmenų ar simbolių

9. Autobiografiją

Rekomendacijos dėl kandidato autobiografijos pridedamos 

10. Trumpą rinkimų programą

Ne daugiau 1800 ženklų

11. Įgaliojimą jam atstovauti apygardos rinkimų komisijoje

Rekomenduojama forma pridedama 

12. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, sumokėjo rinkimų užstatą

Gali būti dokumento kopija

Informacija apie rinkimų užstatą pridedama 

13. Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

Rekomenduojama forma  pridedama. 

14. Apygardos rinkimų komisija piliečiui, pateikusiam pareiškinius dokumentus, per tris dienas išduoda vardinius parašų rinkimo lapus

 

Apygardos komisija išduoda kandidatui ne mažiau 60 vnt. vardinių,  numeruotų, antspauduotų parašų rinkimo lapų

Užpildyti parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti
2017 m. kovo 14 d.