Asmens, išsikėlusio kandidatu į Seimo narius teikiami pareiškiniai dokumentai

Pareiškinių dokumentų įteikimas:

prasideda 2018 m. birželio 23 d. (85 dienos iki rinkimų)

baigiasi – 2018 m. liepos 13 d. 17 00 val. (65 dienos iki rinkimų)

Iki 2018 m. birželio 23 d. asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu į Seimo narius, turi būti užsiregistravęs savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

 

Pagal įstatymą asmuo turi įteikti apygardos rinkimų komisijai šiuos pareiškinius dokumentus:

Dokumento pavadinimas

Pastabos

1. Pareiškimą dėl išsikėlimo kandidatu į Seimo narius vienmandatėje rinkimų apygardoje

Forma pridedama 

 

2. Įsipareigojimą

Forma pridedama 

3. Anketą

Forma pridedama 

4. Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos išrašą

Kandidatas deklaruoja savo pajamas ir turtą už 2017 metus. Deklaravus inicijuojamas elektroninių išrašų  gavimas iš VMI automatiniu būdu „Rinkėjo puslapyje", atspausdinama ir pasirašoma.

5. Gyventojo turto deklaracijos išrašą

6. Privačių interesų deklaraciją

Deklaracijos duomenys turi atitikti tos dienos, kai pildoma deklaracija, duomenis. Deklaracija pateikiama pagal VTEK patvirtintas taisykles www.vtek.lt. Svarbu deklaracijos 6-ame  punkte nurodyti šias pareigos „151 – kandidatas į Seimo narius". Deklaracija atspausdinama  „Rinkėjo puslapyje", pasirašoma kiekvieno lapo apačioje dešiniajame kampe.

7. Pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus ir rinkimų teisę turinčius asmenis

Forma pridedama 

8. Kandidato fotonuotrauką

Reikalavimai nuotraukai: dydis-3x4, raiška - 300 taškų į colį, (DPI)- ne mažiau 1MGB; spalvota, portretinė, CMYK koduotė, formatas-TIFF arba JPG, fotonuotraukoje neturi būti kitų asmenų ar simbolių.

9. Autobiografiją

Rekomendacijos dėl kandidato autobiografijos pridedamos 

10. Trumpą rinkimų programą

Ne daugiau 1800 ženklų

11. Įgaliojimą atstovauti kandidatui apygardos rinkimų komisijoje

Forma pridedama 

12. Dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo, nusprendęs išsikelti kandidatu, sumokėjo rinkimų užstatą

Gali būti dokumento kopija

Informacija apie rinkimų užstatą pridedama 

Svarbu: rinkimų užstatą mokėti iš rinkimų sąskaitos draudžiama.

13. Pranešimą dėl rinkimų užstato grąžinimo į banko sąskaitą

Forma  pridedama 

14. Apygardos rinkimų komisija piliečiui, pateikusiam pareiškinius dokumentus, per tris dienas išduoda vardinius parašų rinkimo lapus

 

Apygardos komisija išduoda kandidatui ne mažiau 60 vnt. vardinių,  numeruotų, antspauduotų parašų rinkimo lapų.

Užpildyti parašų rinkimo lapai turi būti grąžinti
2018 m. rugpjūčio 7 d.