Apibendrinti politinės reklamos stebėsenos duomenys

Interneto portaluose  skelbtos informacijos apie rinkimuose dalyvaujančias partijas apžvalga:

  1. 2016 m. rugpjūčio mėn. (2016-09-21)
  2. 2016 m. rugsėjo mėn. (2016-10-17)
  3. 2016 m. spalio mėn. (2016-11-04)