Ankstesnės referendumų iniciatyvos

Eil. nr. 

Iniciatyvos registravimo data ir VRK sprendimo numeris

 Politinės kampanijos
dalyviai 

 Parašų rinkimo lapų  Statusas
 išdavimo data  grąžinimo data
 1  2012-03-20 Nr. Sp-21 plačiau  2012-03-27  2012-06-27

 2012-06-29 iniciatoriai iš 5000 išduotų grąžino 4520 lapų, kuriuose nurodė esant 45 026 parašus (netikrinta).

 2  2012-04-11 Nr. Sp-27 plačiau  2012-04-17  2012-07-17 2012-07-17 iniciatoriai iš 6 000 išduotų grąžino 5 533 lapus, kuriuose nurodė esant 109 933 parašus (netikrinta).
 3  2012-05-14 Nr. Sp-47 plačiau  2012-05-18  2012-08-18 2012-08-20 iniciatoriai iš 7 000 išduotų grąžino 6 580 lapų, kuriuose nurodė esant 123 641 parašų (netikrinta).
 4  2012-06-15 Nr. Sp-75 -  2012-06-19  2012-09-19

2012-09-18 iniciatoriai iš 5 700 išduotų grąžino 5 678 lapus, kuriuose nurodė esant 1 303 parašus (netikrinta).

5 2013-08-22 Nr. Sp-120 plačiau 2013-08-29 2013-11-29 2013-11-28 iniciatoriai iš 9 000 išduotų grąžino 7 251 lapą, kuriuose nurodė esant 313 425 parašus. Taip pat buvo pateikti 7 393 parašai, surinkti elektroniniu būdu.  Po parašų  patikrinimo VRK nustatė (2014-02-17), kad yra pateikta ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, remiančių reikalavimą paskelbti referendumą, parašų. 2014 -03-03 parašų rinkimo lapus VRK perdavė LR Seimui, kuris spręs dėl referendumo datos paskelbimo.
6

2014-04-17 Nr. Sp-120

- 2014-04-25 2014-07-25 2014-07-25 iniciatoriai iš 10 000 išduotų grąžino 9 995 lapus, kuriuose nurodė esant 3 622 parašus (netikrinta).
7 2016-04-07 Nr. Sp-32 - 2016-04-14 2016-07-14 Iniciatoriai iš 12 000 išduotų parašų lapų grąžino 12 000 lapų, kuriuose nurodė esant 860 piliečių parašų (netikrinta).