Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimas (AIKIS)


Parėmimas baigtas!

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai

Asmenų išsikėlimo pretendentais į kandidatus 2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimuose pasibaigė 2014 m. kovo 27 d. 17 val.

Pretendentas į kandidatus

Popierinių parašų rinkimų lapų

Paremta popieriniuose parašų rinkimų
lapuose

(parašų rinkikų duomenimis)

Paremta elektroniniu būdu
Parėmimas baigtas!
(2014-03-27)

Iš viso paremta
(statusas)

išdavimo data
(bet ne anksčiau
 nei nuo

2014-02-22)

grąžinimo data
(bet ne vėliau
 kaip iki

2014-03-27)

Zigmantas Balčytis

2014-02-24

2014-03-26

63 680

3 180

66 860
(įregistruotas kandidatu į Respublikos Prezidentus)

Linas Balsys

2014-02-22

2014-03-27

16 997

3 414

20 411
(atsisakyta registruoti kandidatu į Respublikos Prezidentus)

Kristina Brazauskienė

2014-02-22

parašų rinkimų lapai grąžinti po termino
(2014-04-02)
apie 13 000

465

apie 13 500
(parašai netikrinami)
(atsisakyta registruoti kandidate į Respublikos Prezidentus)

Dalia Grybauskaitė

2014-02-22

2014-03-26

46 411

21 249

67 660
(įregistruota kandidate į Respublikos Prezidentus)

Vladas Lašas

2014-02-26

2014-03-27 3 327

7 484

10 811
(parašai netikrinami)
(atsisakyta registruoti kandidatu į Respublikos Prezidentus)

Jonas Lašinis

2014-03-01

2014-03-27

0

186

186
(parašai netikrinami)
(atsisakyta registruoti kandidatu į Respublikos Prezidentus)

Artūras Paulauskas

2014-02-22

2014-03-17

40 709

1 107

41 816
(įregistruotas kandidatu į Respublikos Prezidentus)

Rolandas Paulauskas

2014-02-22

2014-03-27

7 348

2 376

9 724
(parašai netikrinami)
(atsisakyta registruoti kandidatu į Respublikos Prezidentus)

Naglis Puteikis

2014-02-22

2014-03-27

21 575

4 470

26 045
(įregistruotas kandidatu į Respublikos Prezidentus)

Bronis Ropė

2014-02-22

2014-03-27

34 463

1 555

36 018
(įregistruotas kandidatu į Respublikos Prezidentus)

Valdemar Tomaševski

2014-02-22

2014-03-17

50 742

246

50 988
(įregistruotas kandidatu į Respublikos Prezidentus)

Artūras Zuokas

2014-02-22

2014-03-27

35 233

4 076

39 309
(įregistruotas kandidatu į Respublikos Prezidentus)

Iš viso:

333 485

49 808

383 293

Vyriausioji rinkimų komisija įregistruoja asmenį kandidatu į Respublikos Prezidentus, jei jį remia ne mažiau kaip 20 tūkstančių rinkėjų.

Visų pretendentų į kandidatus, Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikusių pareiškinius dokumentus, sąrašas.

Ataskaitos:

Pretendentų į kandidatus rėmėjai pagal amžiaus grupes (galutinė)

***

Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimo sistema (AIKIS)

Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimo sistemoje (AIKIS) galite elektroninio ryšio priemonėmis paremti:

  • asmens (-ų) išsikėlimą kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus (nuo 2014-02-22);
  • kandidatų sąrašą (-us) rinkimuose į Europos Parlamentą (nuo 2014-03-01).
 

Rinkėjas kandidatą (kandidatų sąrašą) gali remti tik vieną kartą ir, parėmęs elektroninio ryšio priemonėmis, neturi kandidato (kandidatų sąrašo) remti pasirašydamas įprastame popieriniame parašų rinkimo lape.

  • Kandidatų į Respublikos Prezidentus parėmimas elektroniniu būdu vyksta nuo popierinių parašų rinkimų lapų išdavimo dienos iki grąžinimo dienos, bet ne anksčiau nei 2014-02-22 ir ne vėliau kaip iki 2014-03-27.  
  • Kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą parėmimas elektroniniu būdu vyksta nuo popierinių parašų rinkimų lapų išdavimo dienos iki grąžinimo dienos, bet ne anksčiau nei 2014-03-01 ir ne vėliau kaip iki 2014-04-10.

Naudinga informacija:

2014 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas Nr. Sp-34 „Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatų sąrašo rinkimuose į Europos Parlamentą parėmimo elektroniniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo"