Kandidatų sąrašo išsikėlimo parėmimas (AIKIS)


Parėmimas baigtas!

Asmenų, atsiėmusių parašų rinkimų lapus, išsikėlimą į Respublikos Prezidentus ir kandidatų sąrašus rinkimuose į Europos Parlamentą galite paremti elektroniniu būdu. Rinkėjai turi patvirtinti savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą.

2014 m. gegužės 25 d. rinkimai į Europos Parlamentą

Šiuo metu elektroniniu būdu galite paremti šiuos politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų iškeltų kandidatų sąrašus 2014 m. gegužės 25 d. rinkimuose į Europos Parlamentą:

Politinės partijos, visuomeninio rinkimų komiteto pavadinimas

Popierinių parašų rinkimų lapų

Paremta popieriniuose parašų rinkimų
lapuose
(parašų rinkikų duomenimis)

Paremta elektroniniu būdu
Parėmimas baigtas!
(2014-04-10 )

Iš viso paremta
(statusas)

išdavimo data
(bet ne anksčiau nei nuo
2014-03-01)

grąžinimo data
(bet ne vėliau kaip iki
2014-04-10)

B visuomeninis rinkimų komitetas

2014-03-13

2014-04-10 2 723

268
 

2 991
(atsisakyta registruoti)

Darbo partija

2014-03-14

2014-04-02

19 893

923
 

20 816
(kandidatų sąrašas registruotas)

„Drąsos kelias" politinė partija

2014-03-24

2014-04-10 4 983

363
 

5 346
(atsisakyta registruoti)

Liberalų ir centro sąjunga

2014-03-04

2014-04-09

24 362

531
 

24 893
(kandidatų sąrašas registruotas)

Lietuvos lenkų rinkimų akcija

2014-03-19

2014-04-03

29 194

64
 

29 258
(kandidatų sąrašas registruotas)

Lietuvos liaudies partija

2014-03-20

2014-04-10 10 656

150
 

10 806
(atsisakyta registruoti)

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

2014-03-03

2014-04-09

22 105

3 107
 

25 212
(kandidatų sąrašas registruotas)

Lietuvos socialdemokratų partija

2014-03-05

2014-03-31

39 248

529
 

39 777
(kandidatų sąrašas registruotas)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

2014-03-14

2014-04-10 20 115

532
 

20 647
(kandidatų sąrašas registruotas)

Lietuvos žaliųjų partija

2014-03-04

2014-04-10 13 406

861

14 267
(kandidatų sąrašas registruotas)

Partija Tvarka ir teisingumas

2014-03-10

2014-04-09

23 237

252
 

23 489
(kandidatų sąrašas registruotas)

Politinė partija Rusų aljansas

2014-03-19

2014-04-03

25 816

35
 

25 851
(kandidatų sąrašas registruotas)

Socialistinis liaudies Frontas

2014-03-05

2014-04-10 8 325

172
 

8 497
(atsisakyta registruoti)

Tautininkų sąjunga

2014-03-06

2014-04-10 11 020

1 271
 

12 291
(kandidatų sąrašas registruotas)

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

2014-03-10

2014-04-10 19 682

2 631
 

22 313
(kandidatų sąrašas registruotas)

Iš viso:

274 765

11 689

286 454

Partijos, rinkimų komiteto iškeltų kandidatų sąrašą turi paremti ne mažiau kaip 10 tūkstančių rinkėjų.

Visų partijų, rinkimų komitetų, Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikusių pareiškinius dokumentus, iškeltų kandidatų sąrašas.

***

Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimo sistema (AIKIS)

Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimo sistemoje (AIKIS) galite elektroninio ryšio priemonėmis paremti:

  • asmens (-ų) išsikėlimą kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus (nuo 2014-02-22);
  • kandidatų sąrašą (-us) rinkimuose į Europos Parlamentą (nuo 2014-03-01).
 

Rinkėjas kandidatą (kandidatų sąrašą) gali remti tik vieną kartą ir, parėmęs elektroninio ryšio priemonėmis, neturi kandidato (kandidatų sąrašo) remti pasirašydamas įprastame popieriniame parašų rinkimo lape.

  • Kandidatų į Respublikos Prezidentus parėmimas elektroniniu būdu vyksta nuo popierinių parašų rinkimų lapų išdavimo dienos iki grąžinimo dienos, bet ne anksčiau nei 2014-02-22 ir ne vėliau kaip iki 2014-03-27.  
  • Kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą parėmimas elektroniniu būdu vyksta nuo popierinių parašų rinkimų lapų išdavimo dienos iki grąžinimo dienos, bet ne anksčiau nei 2014-03-01 ir ne vėliau kaip iki 2014-04-10.

Naudinga informacija:

2014 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas Nr. Sp-34 „Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatų sąrašo rinkimuose į Europos Parlamentą parėmimo elektroniniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo"