Agitacinės laidos

REFERENDUMO AGITACIJAI SKIRTAS VISUOMENINIO
(NACIONALINIO) RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDŲ LAIKAS

Eilės Nr.

Data

Laikas

Pagrindinė

transliacija

Pastabos, papildoma transliacija

1

2013-09-16

11.00 – 12.00

LRT Radijas

transliuota

2

2013-10-07

11.00 – 12.00

LRT Radijas

transliuota

3

2013-10-28

11.00 – 12.00

LRT Radijas

transliuota

4

2013-11-04

11.00 – 12.00

LRT Radijas

transliuota, ir per LRT Televiziją

5

2014-06-10

11.03 – 12.00

LRT Radijas

 transliuota, ir per LRT Televiziją

6

2014-06-16

11.03 – 12.00

LRT Radijas

bus transliuojama,  ir per LRT Televiziją

7

2014-06-18

19.00 – 20.00

LRT Radijas

bus transliuojama

8

2014-06-19

19.00 – 20.00

LRT Radijas

bus transliuojama

9

2014-06-20

19.00 – 20.00

LRT Radijas

bus transliuojama

10

2014-06-23

19.00 – 20.00

LRT Radijas

bus transliuojama

11

2014-06-25

19.00 – 20.00

LRT Radijas

bus transliuojama

12

2014-06-26

11.03 – 12.00

LRT Radijas

bus transliuojama, ir per LRT Televiziją

13

2014-06-27

18.50 – 20.55

LRT Televizija

bus transliuojama, ir per LRT Radiją

 

 

 

Iš viso:

 

14 val.

 

6 val.

  

Referendumo agitacijai iš viso yra skirta 14 valandų visuomeninio (nacionalinio) transliuotojo radijo ir televizijos laidų laiko.  Papildomai numatytos laidų paralelinės transliacijos – 6 valandos (LRT Radijo laidos transliuojamos taip pat per LRT Televiziją, o LRT Televizijos laida – per LRT Radiją). Iš viso, įskaitant papildomas transliacijas, referendumo agitacijai skirta – 20 valandų.

Asmenys, norintys dalyvauti specialiojoje laidoje ir agituoti prieš referendumu siūlomo sprendimo priėmimą, turi pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai savo vardą, pavardę, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numerį, išsilavinimą, adresą, telefono numerį, valstybės institucijoje, įstaigoje arba partijoje, visuomeninėje organizacijoje einamas pareigas, partijos ar visuomeninės organizacijos, kuriai atstovauja, pavadinimą. Pranešimai pateikiami Vyriausiajai rinkimų komisijai raštu (Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius), faksu (239 6960), elektroniniu paštu rinkim@vrk.lt ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki specialiosios radijo ir televizijos laidos. Už atvykimą į radiją ar televiziją laidos dalyviui neapmokama. Specialiųjų laidų dalyvius, palaikančius referendumu siūlomą sprendimą, Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlo referendumo iniciatyvinė grupė.