ACEEEO

1991 m. rugpjūčio mėn. vyriausieji rinkimų vadovai, pilietinio ugdymo vadovai, akademikai ir valdžios atstovai susirinko Vengrijos sostinėje Budapešte į Vidurio Europos rinkimų sistemų simpoziumą. Po šio istorinio susitikimo šešių valstybių dalyviai pasirašė oficialų protokolą, kuriuo įsteigė regioninę asociaciją, siekdami sustiprinti demokratinę raidą ir tvarką. Oficialiai Vidurio ir Rytų Europos rinkimų vadovų asociacija (ACEEEO) buvo įsteigta per inauguracinį posėdį 1991 m. lapkričio mėn. 1991 m. ACEEEO Generaliniu Sekretoriumi buvo išrinktas Vengrijos rinkimų komisijos direktorius Dr. Zoltan Toth. Asociacija taip pat balsavo už Rinkimų dokumentacijos centro įsteigimą Budapešte, kurio paskirtis - teikti visoms Asociacijos narėms informaciją tokiomis temomis, kaip rinkimų įstatymai, konstitucijos, rinkimų sistemos, rinkimų rezultatai ir bendras rinkimų organizavimas.

Kaip ir buvo numatyta per steigiamąjį posėdį, po įkūrimo ACEEEO susitinka beveik kasmet, daugiausiai dėmesio skirdama einamiesiems reikalams ir regioniniams klausimams, aktualiems jos narėms. Šie posėdžiai padeda profesionaliems rinkimų vadovams, kurie vadovauja, organizuoja ir tarpininkauja rinkimuose ypatingomis aplinkybėmis, pagilinti profesines žinias ir leidžia dažniau pasikeisti mintimis bei informacija. Konferencijose  aptariamos tokios temos, kaip nuolatinių rinkimų komisijų steigimas, rinkimų technologijų naudojimas ir rinkiminių kampanijų finansavimas.

Metinės konferencijos, suteikiančios savo narėms unikalias bendravimo ir pasidalijimo informacija galimybes, peraugo į asociaciją, rengiančią tikslinius profesinio mokymo seminarus, organizuojančią rinkimų stebėjimo misijas ir kaupiančią medžiagą apie rinkimus Vengrijoje įkurtame Dokumentacijos centre.

Europos rinkimų organizatorių asociacijos  (ACEEEO) internetinis puslapis: http://www.aceeeo.org