Dokumentų rinkinio Rengiant ir vykdant 2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimus „Baltosios knygos“ formos ir aktualūs tvarkų aprašai

1. 2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimuose naudojamų pažymėjimų formos

     1.1. Bendras savivaldybės, apygardos ir apylinkės rinkimų komisijos pirmininko (nario) pažymėjimo forma

     1.2. Bendra kandidato į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidato į Respublikos Prezidentus, kandidato į Europos Parlamento narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius pažymėjimo forma

     1.3. Bendra rinkimų stebėtojo pažymėjimo forma

     1.4. Bendra atstovo rinkimams pažymėjimo forma

2.  Draudimas papirkti rinkėjus ar rinkimų teisę turinčius asmenis

     2.1. Informacijos apie galimą rinkėjų ar rinkimų teisę turinčių asmenų  papirkimą registracijos kortelės forma

     2.2. Savivaldybės rinkimų komisijos sudarytos tyrimo grupės išvados forma

3. Politinės reklamos sklaida ir stebėsena

     3.1. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos forma

4. Balsavimo patalpų įrengimas

     4.1. Pažymos dėl rinkimų apylinkės balsavimo patalpos tinkamumo forma

     4.2. Balsavimo patalpos perdavimo saugoti policijai akto forma

5. Savivaldybės rinkimų komisijos posėdžio protokolo pavyzdys 

6. Savivaldybės rinkimų komisijos rašto formos pavyzdys 

7. Formos, naudojamos darbe su rinkėjų sąrašais:

     7.1. Išankstinis rinkėjų sąrašas, naudojamas apylinkės rinkimų komisijoje supažindinti rinkėjus su apylinkės rinkėjų sąrašu, tvarkyti rinkėjo kortelių įteikimo ir prašymų balsuoti namuose P6 apskaitą (S1 forma)

     7.2. Išankstinio rinkėjų sąrašo priedas su adresais rinkėjų, kurie yra pareiškę nesutikimą, kad jų  gyvenamosios vietos adresas būtų viešai skelbiamas apylinkės rinkėjų sąraše (S2 forma)

     7.3. Pagalbinis išankstinis rinkėjų sąrašas naudojamas įteikiant rinkėjo korteles, sudarant namuose balsuojančiųjų sąrašus (S3 forma)

     7.4.  Galutinis rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašas (S4 forma)

     7.5. Galutinio rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašo priedas su adresais rinkėjų, kurie yra pareiškę nesutikimą, kad jų gyvenamosios vietos adresas būtų viešai skelbiamas rinkimų apylinkės rinkėjų sąraše (S5 forma)

     7.6. Papildomas rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašas (S6 forma)

     7.7. Iš rinkėjų gautų prašymų įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (F5) apskaitos rinkimų apylinkėje žiniaraštis (S7 forma)

     7.8. Prašymas įrašyti į apylinkės rinkėjų sąrašą (F5 forma)

     7.9. Apylinkės rinkimų komisijos ataskaita: rinkėjo kortelių įteikimas, balsuojančiųjų namuose sąrašo sudarymas, rinkėjų sąrašų tikslinimas (S8 forma)

     7.10. Pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį (forma)

     7.11. Prašymas Gyventojų registro tarnybai dėl asmens duomenų neskelbimo rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašuose (S12 forma)

     7.12. Liudijimas dėl rinkėjo asmens tapatybės (pavyzdys) 

     7.13. Rinkėjo kortelė (forma)

     7.14. Nevardinis kvietimas atvykti balsuoti (forma)

     7.15. Rinkėjo kortelė, spausdinama elektroninių ryšių priemonėmis (forma)

8. Balsavimo iš anksto formos 

     8.1. Balsavusiųjų iš anksto (savivaldybėje) skaičius (P8(A) forma)

     8.2. Išorinių balsavimo paštu vokų apskaita (P9(A) forma)

     8.3. Priėmimo - perdavimo aktas (P4(A) forma)

     8.4. Specialių paštų sąrašas (P2 forma)

9. Balsavimo namuose formos

     9.1. Rinkėjo prašymas balsuoti namuose (P6 forma)

     9.2. Namuose balsuojančių rinkėjų sąrašas (P1 forma)

     9.3. Rinkėjų, kurių prašymai balsuoti namuose netenkinami, sąrašas ( P1a forma)

     9.4. Namuose balsuojančių rinkėjų, laikinai apsistojusių rinkimų teritorijai priskirtu adresu ir neįrašytų į šios  rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, sąrašas (P1b forma)

     9.5. Rinkimų dokumentų perdavimo aktas (P4a forma)

     9.6. Komisijos narių vykimo pas rinkėjus, balsuojančius namuose, grafikas (P7 forma)

     9.7. Balsavusiųjų namuose skaičius (P8(N) forma)

     9.8. Balsavimo namuose rekomendacijos

10.  Balsų skaičiavimo formos

     10.1. Balsų skaičiavimo protokolas (F1sav  forma)

     10.2. Balsų skaičiavimo protokolas (F1Asav forma)

     10.3. Balsų skaičiavimo protokolas (F2sav  forma)

     10.4. Balsų skaičiavimo protokolas (F3sav forma)

     10.5. Pirmumo balsų skaičiavimo lentelė (F4sav forma)

     10.6. Balsų skaičiavimo protokolas (F5sav forma)

     10.7. Rinkimų rezultatų nustatymo protokolas (F6sav forma)

     10.8. Savivaldybės rinkimų komisijai maiše Nr.1 pateikiamų dokumentų aprašas (forma)

     10.9. Savivaldybės rinkimų komisijai maiše Nr.2 pateikiamų dokumentų aprašas (forma)

11. Administracinių teisės pažeidimų protokolo forma

12. Tvarkų ir formų pakeitimai esančių Dokumentų rinkinyje rengiant ir vykdant 2011 m. vasario  27 d. savivaldybių tarybų rinkimus pakeitimai

     12.1. Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašas

     12.2. Lėšų, skiriamų savivaldybių rinkimų komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašas