2024 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai

1. Informacija rinkėjui

2. Grafikas 

3. Mokomoji medžiaga

4. Apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai)

4.1. Apygardų, apylinkių ribos

5. Kandidatų kėlimas:

5.1. Politinės kampanijos dalyvių registravimas

5.2. Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

5.3 Politinės kampanijos dalyviai

5.4. Pareiškinių dokumentų sąrašas

5.5. Asmenys, kuriuos atsisakyta registruoti politinės kampanijos dalyviais

5.6. Parėmimas el. būdu

5.7. VRK ir apygardų rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

6. Teisinis pagrindas

7. Kandidatai į Respublikos Prezidentus

8. Politinės kampanijos finansavimas:

8.1. Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai

8.2. Išlaidos ir jų apskaita

8.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį

8.4. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

8.5. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

8.6. Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščių duomenys

8.7. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės

9. Politinė reklama

9.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos

9.2. Dokumentų pateikimas VRK

9.3. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

9.4. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

9.5. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos

9.6. Politinės kampanijos dalyvių deklaruotos socialinių tinklų paskyros

9.7. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama

9.8. Apibendrinti politinės reklamos stebėsenos duomenys

10. Žiniasklaidai

10.1. Informacija viešinimui

10.2. Spaudos konferencijų grafikas