2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai

1. Informacija rinkėjui 

2. Teisinis pagrindas

3. Grafikas

4. Mokomoji medžiaga

5. Kandidatų kėlimas 

5.1. Informacija apie politinių komitetų registravimą

5.2. Politinės kampanijos dalyvių registravimas;

5.3. Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

5.4. Politinės kampanijos dalyviai 

5.5. Asmenys, kuriuos atsisakyta registruoti rinkimų politinės kampanijos dalyviais

5.6. Pareiškinių dokumentų sąrašas 

5.7. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu 

6. Kandidatai, kandidatų sąrašai

6.1.  Kandidatų į savivaldybių tarybų narius, merus, politinių partijų, politinių komitetų rinkimų programų leidiniai

6.2. Informacinis leidinys (pritaikytas tekstas) 

6.3. VRK ir savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

7. Politinės kampanijos finansavimas 

7.1. Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai

7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį 

7.4. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

7.5. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą 

7.6. Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščių duomenys

7.7. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės

8. Politinė reklama 

8.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos 

8.2. Dokumentų pateikimas VRK

8.3. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą 

8.4. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

8.5. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos 

8.6. Politinės kampanijos dalyvių deklaruotos socialinių tinklų paskyros

8.7. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama 

9. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai rinkimams)

9.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos 

9.2. VRK narių kuruojamos savivaldybės

10. Rinkimų organizatoriams

10.1. Informacija komisijai 

10.2. Rinkimų organizatoriaus knyga 

11. Rinkėjų pavėžėjimo grafikai ir maršrutai 

12. Žiniasklaidai

12.1. Informacija viešinimui 

12.2. Spaudos konferencijų grafikas

13. VRK informacija apie agitaciją, agitacinės laidos

14. Rinkimų vizualiniai elementai