2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai

2023 m. gegužės 7 d. Visagino savivaldybės mero rinkimų pakartotinis balsavimas

BALSAVIMO REZULTATAI 

1. Informacija rinkėjui

2. Teisinis pagrindas:

2023 m. balandžio 4 d. VRK sprendimas Nr. Sp-96 „Dėl 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų pakartotinio balsavimo Visagino savivaldybėje Nr. 59"

3. Grafikas 

4. Kandidatai į Visagino savivaldybės merus pakartotiniame balsavime

5. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai rinkimams)
 

***

2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai

BALSAVIMO REZULTATAI (Partijų, komitetų gautų balsų ir mandatų skaičius Lietuvoje)

1. INFORMACIJA RINKĖJUI 

2. TEISINIS PAGRINDAS

3. GRAFIKAS

4. MOKOMOJI MEDŽIAGA

5. KANDIDATŲ KĖLIMAS 

5.1. Informacija apie politinių komitetų registravimą

5.2. Politinės kampanijos dalyvių registravimas;

5.3. Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

5.4. Politinės kampanijos dalyviai 

5.5. Asmenys, kuriuos atsisakyta registruoti rinkimų politinės kampanijos dalyviais

5.6. Pareiškinių dokumentų sąrašas 

5.7. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu 

6. KANDIDATAI, KANDIDATŲ SĄRAŠAI

6.1.  Kandidatų į savivaldybių tarybų narius, merus, politinių partijų, politinių komitetų rinkimų programų leidiniai

6.2. Informacinis leidinys (lengvai suprantama kalba)

6.3. VRK ir savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

7. POLITINĖS KAMPANIJOS FINANSAVIMAS 

7.1. Politinės kampanijos finansavimo šaltiniai

7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį 

7.4. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

7.5. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą 

7.6. Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščių duomenys

7.7. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės

8. POLITINĖ REKLAMA 

8.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos 

8.2. Dokumentų pateikimas VRK

8.3. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą 

8.4. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos

8.5. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos 

8.6. Politinės kampanijos dalyvių deklaruotos socialinių tinklų paskyros

8.7. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama 

8.8. Apibendrinti politinės reklamos stebėsenos duomenys

9. RINKIMŲ APYGARDOS, APYLINKĖS (KOMISIJŲ NARIAI, STEBĖTOJAI, ATSTOVAI RINKIMAMS)

9.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos 

9.2. VRK narių kuruojamos savivaldybės

10. RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

11. ŽINIASKLAIDAI

11.1. Informacija viešinimui 

11.2. Spaudos konferencijų grafikas

12. VRK INFORMACIJA APIE AGITACIJĄ, AGITACINĖS LAIDOS

13. RINKIMŲ VIZUALINIAI ELEMENTAI

14. PIRMŲJŲ SAVIVALDYBĖS TARYBŲ POSĖDŽIŲ DATOS