Europos piliečių iniciatyvos „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti" atstovai VRK įteikė virš 12 tūkst. pritarimo pareiškimų

2021-07-09

Europos piliečių iniciatyvos „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti" (angl. Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures) atstovai Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) šiandien įteikė piliečių pritarimo pareiškimus. Dokumentus priėmė VRK narė Gitana Matiekuvienė.

Europos piliečių iniciatyvos „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti

Šia pilietine iniciatyva siekiama, kad Europos Sąjungos politikoje ypatingas dėmesys būtų skiriamas regionams, kurie dėl jiems būdingų nacionalinių, etninių, kultūrinių, religinių ar kalbinių ypatybių skiriasi nuo gretimų regionų. Kalbant apie tokius regionus, aprėpiančius geografines vietoves, kuriose nėra administracinę kompetenciją turinčių struktūrų, reikia užkirsti kelią jų ekonominiam atsilikimui, užtikrinti tvarų vystymąsi ir išlaikyti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos sąlygas taip, kad dėl to nepakistų šių regionų ypatybės. Todėl šiems regionams turi būti suteiktos lygios galimybės naudotis įvairiais Europos Sąjungos fondais ir užtikrintas jų ypatybių išsaugojimas, taip pat tinkama ekonominė plėtra tam, kad Europos Sąjungos vystymasis būtų tvarus ir būtų išsaugota jos kultūrų įvairovė.

Šiandien VRK įteikta 13 bylų su 3866 piliečių pritarimo pareiškimais. Artimiausiomis dienomis Europos Komisija perduos VRK 8420 elektroninių pritarimo pareiškimų.

Iniciatyvos organizatoriai – piliečių komitetas, turėjo teisę vienus metus (iki š. m. gegužės 7 d.) rinkti iniciatyvai paremti būtinus parašus. Tam, kad Europos Sąjungos institucijos nagrinėtų iniciatyvą, būtina surinkti bent 1 mln. Europos Sąjungos piliečių parašų iš nemažiau kaip 7 valstybių narių. Kiekvienoje iš 7 valstybių narių iniciatyvą turi pasirašyti tam tikras minimalus reglamente nustatytas piliečių skaičius. Lietuvai numatytas minimalus 8 261 pritarimo pareiškimų skaičius.

Gautus pritarimo pareiškimus VRK turi per tris mėnesius nuo prašymo gavimo dienos patikrinti pagal teisės aktų reikalavimus ir organizatoriams išduoti sertifikatą, kuriuo patvirtinamas Lietuvos Respublikos surinktų pritarimo iniciatyvai pareiškimų skaičius.

Primename, kad Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę elektroniniu būdu paremti šiuo metu pasirašomas iniciatyvas, su kuriomis galima susipažinti ČIA.

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6528 
El. p. komunikacija@vrk.lt