Nario mokesčius partijoms moka mažesnė narių dalis, tačiau jų pervedamos sumos auga

2021-07-22

Kiek nario mokesčio surenka politinės partijos? Kokio dydžio sumas į jų sąskaitas vidutiniškai perveda nariai? Kaip nario mokesčių sumos kito per pastaruosius penkerius metus, rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos susisteminti politinių partijų pateiktų nario mokesčio registracijos žurnalų duomenys.

Nario mokesčius partijoms moka mažesnė narių dalis, tačiau jų pervedamos sumos auga

Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolę atliekančios VRK duomenimis, 2020 m. iš viso politinių partijų sąskaitas partijų nariai papildė 703 819,91 eurais. 2019 m. ši suma siekė 511 975,90 eurų. 2018 m. – 430 593,88 eurus.

Vidutiniškai 2020 m. vieno nario mokestis politinei partijai siekė 43,49 eurus. 2019 m. vienas partijos narys vidutiniškai partijai sumokėjo 26,68 eurus. 2018 m. – 20,62 eurus. 2017 m. ši suma siekė 18,59 eurus, o 2016 m. – 19,80 eurų.  

VRK susisteminti penkerių metų duomenys rodo, kad nepaisant to, kad partijų narių skaičius auga, tačiau nario mokestį mokančių narių dalis kasmet mažėja. 2016 m. partijoms nario mokesčius mokėjo 27,38 proc. narių (16 182 nariai). 2020 m. šis skaičius susitraukė iki 17,16 procentų (28 279 nariai).  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Politinių partijų įstatymu, partijos narys per kalendorinius metus partijai gali sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 vidutinių minimalaus darbo užmokesčio (VMDU) dydžio. 2020 m. VMDU siekė 1359 eurus. Tai reiškia, kad didžiausia politinei partijai skiriama vieno nario mokesčio suma negalėjo viršyti 27 180 eurų.

Bendra politinės partijos nario mokesčio suma per kalendorinius metus taip pat negali viršyti 10 procentų politinės partijos nario deklaruotų metinių pajamų. Deklaruoti savo turtą ir pajamas politinės partijos narys privalo ir tuomet, jei bendra nario mokesčio suma per metus yra daugiau kaip 360 eurų.

Nuo 2020 m. politinės partijos narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau kaip 360 eurų nario mokesčio, sąrašai yra vieši ir skelbiami VRK administruojamo elektroninių paslaugų portalo  www.rinkėjopuslapis.lt skiltyje „Duomenų rinkiniai". Nuo 2020 m. nario mokestis, viršijantis 0,3 VMDU dydį, į politinės partijos sąskaitą turi būti mokamas tik banko pavedimu. 

Politinių partijų narių mokesčių analizė skelbiama adresu https://www.vrk.lt/partiju-nariu-mokesciai

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt