Kandidatai į Kelmės ir Trakų rajonų merus prašomi užtikrinti informacijos pateikimą asmenims su negalia

2021-09-15

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kreipėsi į Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybos narių – merų rinkimuose kandidatuojančius asmenis ragindama juos skirti papildomą dėmesį siekiant užtikrinti informacijos apie minėtus rinkimus prieinamumą asmenims su negalia.

Kandidatai į Kelmės ir Trakų rajonų merus prašomi užtikrinti informacijos pateikimą asmenims su negalia

Spalio 10 d. vyksiančiuose naujuose Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybos narių – merų rinkimuose dalyvaujantys kandidatai kviečiami skirti dėmesio pritaikant savo skleidžiamą informaciją ir rinkimų agitaciją asmenims su negalia bei informuoti šią socialinę grupę jiems prieinama forma ir suprantama kalba. 

Kandidatams pagal galimybes siūloma naudoti gestų kalbą, Brailio raštą, supaprastintą tekstą ir kitus alternatyvius bendravimo būdus, o vaizdinę informaciją apie rinkimus, politinę reklamą ir kitus vaizdo siužetus esant galimybei versti į gestų kalbą ir (arba) titruoti vaizdo siužetuose.

Kandidatai taip pat raginami savo interneto svetaines (jeigu jas turi) pritaikyti asmenims su negalia taip, kad jas skaitantis kalbos sintezatorius informacijos neiškraipytų bei pagal galimybes parengti kandidatų programas supaprastinta kalba (,,easy to read" formatu).

Savo raginimą VRK grindžia atsižvelgdama į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 29 straipsnį, numatantį, kad ,,Valstybės, šios Konvencijos Šalys, užtikrina neįgaliesiems politines teises ir galimybę jas įgyvendinti lygiai su kitais asmenimis".

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt