Apylinkių rinkimų komisijos pradeda pasiruošimą Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimams

2021-09-08

Šią savaitę Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybėse rašytinius pasižadėjimus davė šių savivaldybių rinkimuose dirbsiantys apylinkių komisijų pirmininkai.

Apylinkių rinkimų komisijos pradeda pasiruošimą Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimams

Pasirašydamas po priesaikos tekstu kiekvienas apylinkės rinkimų komisijos pirmininkas pasižadėjo „<...> būti ištikimas (ištikima) Lietuvos Respublikai, laikytis jos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas rinkimų komisijoje ir susilaikyti nuo poelgių, pažeidžiančių įstatymus ir žmogaus teises <...>"

Nuo šios priesaikos davimo momento jie pradėjo eiti apylinkės rinkimų komisijos pirmininkų pareigas ir vadovauti šių rinkimų apylinkių komisijoms. 

Likusieji apylinkių rinkimų komisijų nariai rašytinius pasižadėjimus turės duoti per 15 dienų nuo apylinkių komisijų paskyrimo dienos. 

Apylinkių rinkimų komisijų nariai iš savivaldybių rinkimų komisijų gavę rinkimų apylinkių rinkėjų sąrašus, sudaro sąlygas su jais susipažinti rinkėjams bei atstovams rinkimuose, platina rinkėjams pranešimus apie rinkimus, sudaro rinkėjų, kurie balsuos namuose, sąrašą, informuoja savivaldybių rinkimų komisijas apie rinkimų apylinkių rinkėjų sąraše pastebėtus netikslumus. 

Taip pat VRK nustatyta tvarka jie organizuoja balsavimą specialiuose balsavimo punktuose visose rinkimų apylinkių teritorijoje esančiose sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ir globos įstaigose, kariniuose vienetuose, areštinėse, tardymo izoliatoriuose ir bausmių vykdymo įstaigose, taip pat organizuoja rinkėjų balsavimą namuose. 

Apylinkių rinkimų komisijos yra atsakingos už tai, kad laiku būtų parengtos balsavimo patalpos, slapto balsavimo kabinos ir balsadėžės. Rinkimų dieną jos organizuoja balsavimą rinkimų apylinkėje, skaičiuoja balsus, pildo balsų skaičiavimo protokolus, perduoda protokolų duomenis savivaldybės rinkimų komisijai ir rūpinasi kitais jiems paskirtais darbais.

Tarybos nario – mero rinkimai Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybėse vyks spalio 10 d. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt