VRK primena žiniasklaidos priemonėms, koks yra kandidatus kompromituojančios medžiagos ir jų atsakomosios nuomonės skelbimo teisinis reglamentavimas

2021-09-24

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) atkreipia visuomenės informavimo priemonių dėmesį, į teisės aktuose numatytas taisykles dėl kandidatus kompromituojančios informacijos ir jų atsakomosios nuomonės skelbimo.

VRK primena žiniasklaidos priemonėms, koks yra kandidatus kompromituojančios medžiagos ir jų atsakomosios nuomonės skelbimo teisinis reglamentavimas

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme nurodyta, kad vėliausiai kompromituojančią medžiagą apie kandidatą galima skelbti likus iki rinkimų 5 dienoms (t. y. iki 2021 m. spalio 5 d., nes nauji Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimai vyks spalio 10 d.), bet ne vėliau kaip priešpaskutiniame iki rinkimų agitacijos draudimo visuomenės informavimo priemonės leidinyje. 

Kandidatą kompromituojanti medžiaga yra tokia informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjus, kad šie nebalsuotų už konkretų kandidatą, ir kurioje pranešama kandidatą neigiamai apibūdinanti žinia. 

Atkreiptinas dėmesys, kad visuomenės informavimo priemonėje paskelbta nuomonė apie kandidatą, taip pat ir neigiama, nepripažįstama kompromituojančia medžiaga ir nesuteikia kandidatui teisės reikalauti paskelbti atsakomąją nuomonę. Kandidato reikalavimas paskelbti atsakomąją nuomonę taip pat gali būti netenkinamas, jeigu medžiaga paskelbta ne apie kandidatą asmeniškai, jei ji nėra kompromituojanti, jei kompromituojančią medžiagą apie kandidatą paskelbė jis pats. Taip pat – jeigu paskelbtoje medžiagoje nėra jokių kandidatą apibūdinančių žinių ir tais atvejais, kai kandidatas jau yra pasinaudojęs atsakomosios nuomonės teise. 

Visuomenės informavimo priemonė, paskelbusi kandidatą kompromituojančią medžiagą, privalo suteikti galimybę tam kandidatui pareikšti atsakomąją nuomonę ne vėliau kaip priešpaskutiniame iki rinkimų agitacijos draudimo išleidžiamame visuomenės informavimo priemonės leidinyje. Kandidato atsakomąją nuomonę sudaro paskelbtos kompromituojančios medžiagos trumpas išdėstymas ir kandidato atsakymas. Atsakomoji nuomonė paprastai negali būti daugiau kaip tris kartus ilgesnė už anksčiau publikuotą kompromituojančią medžiagą. 

Visuomenės informavimo priemonė kandidato atsakomąją nuomonę turi paskelbti ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai ji buvo pareikšta, ir ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki draudimo vykdyti rinkimų agitaciją pradžios. Jeigu visuomenės informavimo priemonė negali per teisės aktuose nustatytą laikotarpį pati paskelbti atsakomosios nuomonės, ji turi pasirūpinti savo lėšomis paskelbti kandidato atsakomąją nuomonę kitoje visuomenės informavimo priemonėje. 

Tais atvejais, kai kandidatas laiku pateikė atsakomąją nuomonę, bet ji nebuvo paskelbta, kandidato atsakomoji nuomonė VRK sprendimu skelbiama per Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją ir už tai visuomenės informavimo priemonė, nepaskelbusi kandidato atsakomosios nuomonės, privalo VRK sumokėti dvigubą šios atsakomosios nuomonės skelbimo kainą.   

Įstatymas numato, kad visais atvejais atsakomoji nuomonė rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu, t. y. iki rinkimų likus 30 valandų, neskelbiama. 

Kelmės ir Trakų rajonų savivaldybių tarybų narių – merų rinkimai vyks šių metų spalio 10 dieną. 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt