Išduotas sertifikatas ES piliečių iniciatyvai „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti"

2021-10-12

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti" (angl. „Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures") atstovams išdavė sertifikatą, kuriuo patvirtinamas galiojančių piliečių pritarimo pareiškimų, surinktų Lietuvos Respublikoje, skaičius.

Išduotas sertifikatas ES piliečių iniciatyvai „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti

Minėtos iniciatyvos atstovai š. m. liepos 9 d. VRK pateikė jų surinktus piliečių pritarimo pareiškimus – 13 bylų su 3 860 piliečių pritarimo pareiškimais. Dar 8 420 elektroninių pritarimo šiai iniciatyvai pareiškimų VRK perdavė Europos Komisija. 

VRK nariai, per įstatymo nustatytą laikotarpį patikrino pateiktus Lietuvos Respublikos piliečių pritarimo pareiškimus. 

Savo sprendimu VRK pripažino, kad Europos Sąjungos piliečių iniciatyva „Sanglaudos politika, skirta regionų lygiateisiškumui ir regionų kultūrai išsaugoti" (Europos Komisijos registracijos numeris: ECI(2019)000007; registracijos data: 2019 m. balandžio 30 d.) Lietuvos Respublikoje surinko 11 483 pritarimo pareiškimus bei išdavė sertifikatą, kuriuo patvirtinamas galiojančių pritarimo pareiškimų, surinktų Lietuvos Respublikoje, skaičius. 

Šia pilietine iniciatyva siekiama, kad Europos Sąjungos politikoje ypatingas dėmesys būtų skiriamas regionams, kurie dėl jiems būdingų nacionalinių, etninių, kultūrinių, religinių ar kalbinių ypatybių skiriasi nuo gretimų regionų. Kalbant apie tokius regionus, aprėpiančius geografines vietoves, kuriose nėra administracinę kompetenciją turinčių struktūrų, reikia užkirsti kelią jų ekonominiam atsilikimui, užtikrinti tvarų vystymąsi ir išlaikyti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos sąlygas taip, kad dėl to nepakistų šių regionų ypatybės. Todėl šiems regionams turi būti suteiktos lygios galimybės naudotis įvairiais Europos Sąjungos fondais ir užtikrintas jų ypatybių išsaugojimas, taip pat tinkama ekonominė plėtra tam, kad Europos Sąjungos vystymasis būtų tvarus ir būtų išsaugota jos kultūrų įvairovė. 

Tam, kad Europos Sąjungos institucijos nagrinėtų pateikiamą Europos piliečių iniciatyvą, būtina surinkti bent 1 mln. Europos Sąjungos piliečių parašų iš ne mažiau kaip 7 valstybių narių. Kiekvienoje iš 7 valstybių narių iniciatyvą turi pasirašyti tam tikras minimalus reglamente nustatytas piliečių skaičius. Lietuvai numatytas minimalus pritarimo pareiškimų skaičius – 7 755. 

Primename, kad Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę elektroniniu būdu paremti šiuo metu pasirašomas iniciatyvas. Šiuo metu piliečių palaikymo laukiančių ES piliečių iniciatyvų sąrašas publikuojamas ČIA

Lietuvoje už Europos Sąjungos piliečių iniciatyvų koordinavimą yra atsakinga Vyriausioji rinkimų komisija. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt