Politinėms partijoms paskirstyti 2021 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai

2021-10-28

Spalio 28 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priėmė sprendimą politinėms partijoms paskirstyti 2 751 000 eurų valstybės biudžeto asignavimų.

Politinėms partijoms paskirstyti 2021 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai

2 751 000 eurų dotacijų politinėms partijoms paskirstyta pagal tai, kiek kuri partija yra gavusi rinkėjų balsų per paskutinius Savivaldybių tarybų, Europos Parlamento ir Seimo rinkimus.

Nustatyta, kad vieno rinkėjo balso 2021 m. II pusmečio finansinis koeficientas yra 0,59 euro centai. 

2021 m. II pusmečio valstybės asignavimai politinėms partijoms paskirstyti taip pat, kaip ir I šių metų pusmetį: 

Eil. nr.

Politinė partija

Valstybės biudžeto asignavimų suma

1.

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

812 334

2.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

518 822

3.

Lietuvos socialdemokratų partija

399 258

4.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

239 233

5.

Darbo partija

226 673

6.

Laisvės partija

149 122

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija – krikščioniškų šeimų sąjunga

147 621

8.

Lietuvos regionų partija

98 962

9.

Partija „Laisvė ir teisingumas"

81 078

10.

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai)

77 897

 

Iš viso

2 751 000

 

2021 m. I pusmetį VRK valstybės biudžeto asignavimus buvo paskyrusi 10 politinių partijų. 

Iš viso 2021 m. valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro 5 502 000 eurų. Tam, kad gautų valstybės biudžeto asignavimų, partija rinkimuose turi surinkti daugiau kaip 2 procentus visų rinkėjų balsų. 

VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms perveda du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 d. ir iki lapkričio 15 d. dienos. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt