Politinės kampanijos dalyvių rinkimų užstatų grąžinimo sąlygos

2021-02-23

Septyni politinės kampanijos dalyviai, planuojantys kandidatuoti į Radviliškio rajono savivaldybės mero postą, registruodami savo kandidatūras dalyvauti minėtos savivaldybės tarybos nario-mero rinkimuose, sumokėjo rinkimų užstatus. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia, kokiais atvejais rinkimų užstatai kandidatams bus grąžinti, o kokiais – pasiliks valstybės biudžete.

Politinės kampanijos dalyvių rinkimų užstatų grąžinimo sąlygos

Rinkimų užstatas vienam kandidatui į Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narius – merus siekia vieną vidutinį mėnesio darbo užmokestį – 1454,8 eurus.

Savivaldybių rinkimų įstatymas numato, kad rinkimų užstatai yra grąžinami kandidatams, jei jie laiku pateikia politinės kampanijos finansavimo ataskaitą bei politinės kampanijos pajamas ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Juos kandidatas turi pateikti ne vėliau kaip per 25 dienas po galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos. Jei kandidatas pateikia minėtą ataskaitą per 10 dienų po galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, VRK rinkimų užstatą jam sugrąžina per 60 dienų po rinkimų galutinių rezultatų oficialaus paskelbimo.

Kita svarbi rinkimų užstato grąžinimo sąlyga – rinkimų metu kandidatas turi gauti daugiau kaip 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų.

Taip pat dėl kandidato veiksmų neturi būti fiksuota jokių rinkėjų papirkimo atvejų ar šiurkščių Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimų.

Rinkimų užstatai nėra grąžinami ir lieka valstybės biudžete ir tais atvejais, jeigu yra panaikinama kandidato registracija, pavėluotai pateikiami pareiškiniai dokumentai, jei politinės kampanijos dalyvis nesurenka nustatyto kiekio jį palaikančių rinkėjų parašų arba kitais atvejais, numatytais Savivaldybių rinkimų įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai vyks balandžio 11 d. 

 

 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt