Kviečiame teikti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų stebėtojų kandidatūras

2021-03-07

Artėjant Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimams Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) informuoja, kad jau galima teikti rinkimų stebėtojų kandidatūras.

Kviečiame teikti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų stebėtojų kandidatūras

Siekiant gerinti rinkimų organizavimo kokybę, didinti skaidrumą ir pasitikėjimą rinkimų procesais, politinės partijos, tarptautinės, nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti prašymus registruoti rinkimus stebėsiančius asmenis.

Rinkimų stebėtojus, vadovaudamiesi savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu, gali siūlyti politinės partijos, kandidatai savivaldybių tarybų narius – merus. Taip pat – nevyriausybinės ir tarptautinės organizacijos, kurių veikla yra susijusi su rinkimais ar žmogaus teisių apsauga, užsienio valstybėms atstovaujantys asmenys ir VRK pagal pateiktus prašymus.

Politinės partijos, kandidatai į savivaldybių tarybų narius – merus ir nevyriausybinės organizacijos turi teisę siūlyti registruoti rinkimų stebėtojais ne daugiau kaip po du rinkimų stebėtojus kiekvienoje rinkimų apylinkėje. Prašymai dėl rinkimų stebėtojų registravimo turi būti pateikti iki išankstinio balsavimo dienos, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė pakeisti asmenį, negalintį būti rinkimų stebėtoju dėl objektyvių priežasčių.

Rinkimų stebėtojais gali būti tik tie asmenys, kurie atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Stebėti rinkimų negali tos savivaldybės, kurioje stebėtojas turi teisę stebėti rinkimus, meras, administracijos direktorius, jų pavaduotojai, seniūnai ir jų pavaduotojai, taip pat asmenys, kurių statusas nesuderinamas su rinkimų stebėtojo statusu pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 12 straipsnio 3 dalį.

Rinkimų stebėtojų kandidatūras patvirtina VRK arba savivaldybės rinkimų komisija. Stebėtojų statusą įrodo jiems išduodami rinkimų stebėtojo pažymėjimai.

Pagrindinės rinkimų stebėtojų funkcijos yra užtikrinti, kad balsavimo metu būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, dalyvauti  rinkimų dieną rinkimų komisijai antspauduojant balsadėžę, skaičiuojant balsus ir pildant protokolus, fiksuoti galimus rinkimų pažeidimus ir pranešti apie juos bei kitaip prižiūrėti, kad būtų užtikrintas tinkamas rinkimų komisijų darbas.

Plačiau apie rinkimų stebėtojų registravimo tvarką ir stebėtojų funkcijas skaitykite Rinkimų (referendumo) stebėtojo registravimo tvarkos apraše. 

VRK atkreipia dėmesį, kad fiksuoti galimus rinkimų pažeidimus (agitacijos skleidimą draudžiamu metu, jos naikinimą, rinkėjų papirkimą, neteisėtą pavėžėjimą, balsavimo tvarkos pažeidimus ir kt.) ir apie juos pranešti gali kiekvienas pilietiškas ir nepakantus korupcijai asmuo.

Apie galimai neteisėtus rinkimų įstatymų pažeidimus galima pranešti: apylinkės ir savivaldybės rinkimų komisijų nariams, VRK elektroniniu paštu rinkim@vrk.lt, VRK paskyroje socialiniame tinkle „Facebook" arba paskambinus Lietuvos policijai telefonu 112. 

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai vyks balandžio 11 d. 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt