6,46 euro - tiek kiekvienam balsavimo teisę turinčiam rinkėjui kainavo Seimo rinkimai

2021-03-03

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) šią savaitę publikuotoje 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ataskaitoje informuoja, kad jei Seimo rinkimų išlaidos būtų išdalintos kiekvienam 2 449 683 balsavimo teisę turinčiam rinkėjui, šių rinkimų kaina vienam rinkėjui siektų 6,46 euro.

6,46 euro - tiek kiekvienam balsavimo teisę turinčiam rinkėjui kainavo Seimo rinkimai

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams buvo panaudota 15 865 000 eurų valstybės biudžeto asignavimų. 

Didžiausią išlaidų dalį – 12 132 000 eurų – Seimo  rinkimuose sudarė apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių ir darbuotojų darbo užmokestis bei socialinio draudimo įmokos. Praėjusį rudenį vykusiems Seimo rinkimams pasirengti ir juos organizuoti buvo prisiekę 14 093 asmenys, kurie ėjo apygardų ar apylinkių komisijų narių pareigas. 

3 733 000 eurų buvo skirta apmokėti kitoms rinkimų organizavimo išlaidoms, kurias sudarė rinkimų biuletenių ir rinkimų medžiagos spausdinimo paslaugos, lėšos balsavimui užsienyje organizuoti, informacinių sistemų palaikymo paslaugos, kandidatų debatų laidų filmavimo ir rinkėjų informavimo paslaugos, politinės reklamos stebėsenos paslaugos ir politinės kampanijos dalyvių patikrinimo paslaugos, transporto, kanceliarinės išlaidos, ryšio paslaugos ir kitos išlaidos. 

Iš viso balsavimo teisę praėjusį rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose turėjo 2 449 683 rinkėjai. Išdalinus šią sumą kiekvienam rinkėjų sąraše įrašytam rinkėjui, šių rinkimų kaina vienam rinkėjui siektų 6,46 euro. 

Jei ši suma būtų padalinta kiekvienam rinkėjui, dalyvavusiam rinkimuose, rinkimų kaina vienam rinkėjui siektų 13,50 euro. 

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ataskaitą galite rasti ČIA.  

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt