Kandidatai į Radviliškio rajono merus raginami užtikrinti informacijos pateikimą asmenims su negalia

2021-03-15

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kreipėsi į Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose kandidatuojančius asmenis ragindama juos skirti papildomą dėmesį siekiant užtikrinti informacijos apie minėtus rinkimus prieinamumą asmenims su negalia.

Kandidatai į Radviliškio rajono merus raginami užtikrinti informacijos pateikimą asmenims su negalia

Balandžio 11 d. vyksiančiuose Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose dalyvaujantys kandidatai kviečiami skirti dėmesio pritaikant savo skleidžiamą informaciją ir rinkimų agitaciją asmenims su negalia bei informuoti šias socialines grupes jiems prieinama forma ir suprantama kalba. 

Tuo tikslu siūloma naudoti gestų kalbą, Brailio raštą ir kitus alternatyvius bendravimo būdus, skatinti jų vartojimą ir visą vaizdinę informaciją apie rinkimus, politinę reklamą, kitus vaizdo siužetus pagal galimybes versti į gestų kalbą ir (arba) titruoti vaizdo siužetuose. 

Kandidatai taip pat raginami savo interneto svetaines (jeigu jas turi) pritaikyti asmenims su negalia taip, kad jas skaitantis kalbos sintezatorius informacijos neiškraipytų bei pagal galimybes parengti kandidatų programas supaprastinta kalba (,,easy to read" formatu). 

Savo raginimą VRK grindžia atsižvelgdama į Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 29 straipsnį, numatantį, kad ,,Valstybės, šios Konvencijos Šalys, užtikrina neįgaliesiems politines teises ir galimybę jas įgyvendinti lygiai su kitais asmenimis". 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt