Svarbi informacija žiniasklaidos priemonėms dėl kompromituojančios medžiagos apie kandidatus skelbimo

2021-04-01

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) atkreipia visuomenės informavimo priemonių dėmesį, informuodama apie teisės aktuose joms numatytus apribojimus skelbti kandidatus kompromituojančią informaciją.

Svarbi informacija žiniasklaidos priemonėms dėl kompromituojančios medžiagos apie kandidatus skelbimo

Remiantis Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu, visuomenės informavimo priemonės gali skelbti kandidatą  kompromituojančią medžiagą iki Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimų likus ne daugiau kaip 5 dienoms. 

Kandidatą kompromituojanti medžiaga yra tokia informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjus, kad šie nebalsuotų už konkretų kandidatą, ir kurioje pranešama kandidatą neigiamai apibūdinanti žinia. 

Atkreiptinas dėmesys, kad visuomenės informavimo priemonėje paskelbta nuomonė apie kandidatą, taip pat ir neigiama, nepripažįstama kompromituojančia medžiaga ir nesuteikia kandidatui teisės reikalauti paskelbti atsakomąją nuomonę. Kandidato reikalavimas paskelbti atsakomąją nuomonę taip pat gali būti netenkinamas, jeigu medžiaga paskelbta ne apie kandidatą asmeniškai, jei ji nėra kompromituojanti, jei kompromituojančią medžiagą apie kandidatą paskelbė jis pats. Taip pat – jeigu paskelbtoje medžiagoje nėra jokių kandidatą apibūdinančių žinių ir jei kandidatas jau yra pasinaudojęs atsakomosios nuomonės teise. 

Jei apie kandidatą paskelbta informacija pripažįstama kompromituojančia, visuomenės informavimo priemonė privalo suteikti galimybę tam kandidatui pareikšti atsakomąją nuomonę ne vėliau kaip priešpaskutiniame iki rinkimų agitacijos draudimo visuomenės informavimo priemonės leidinyje. Kandidato atsakomąją nuomonę sudaro paskelbtos kompromituojančios medžiagos trumpas išdėstymas ir kandidato atsakymas. Atsakomoji nuomonė paprastai negali būti daugiau kaip tris kartus ilgesnė už anksčiau publikuotą kompromituojančią medžiagą. 

Visuomenės informavimo priemonė kandidato atsakomąją nuomonę turi paskelbti ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai ji buvo pareikšta, ir ne vėliau kaip likus 2 dienoms iki draudimo vykdyti rinkimų agitaciją pradžios. Jeigu visuomenės informavimo priemonė negali per teisės aktuose nustatytą laikotarpį pati paskelbti atsakomosios nuomonės, ji turi pasirūpinti savo lėšomis paskelbti kandidato atsakomąją nuomonę kitoje visuomenės informavimo priemonėje. 

Tais atvejais, kai kandidatas laiku pateikė atsakomąją nuomonę, bet ji nebuvo paskelbta, kandidato atsakomoji nuomonė VRK sprendimu skelbiama per Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją ir už tai visuomenės informavimo priemonė, nepaskelbusi kandidato atsakomosios nuomonės, privalo VRK sumokėti dvigubą šios atsakomosios nuomonės skelbimo kainą. 

Taip pat Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas numato, kad visais atvejais atsakomoji nuomonė rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu, t. y. iki rinkimų likus 30 valandų, neskelbiama. 

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai vyks balandžio 11 dieną.

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt