Patvirtintas galutinis rinkėjų sąrašas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose

2021-04-06

Balandžio 5 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino galutinį Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose turinčių teisę balsuoti rinkėjų sąrašą.

Patvirtintas galutinis rinkėjų sąrašas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose

VRK vienbalsiai priėmė sprendimą, kad Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero rinkimuose  balsavimo teisę turės 30 858 šios savivaldybės gyventojai.  

8 324 iš šio skaičiaus rinkėjų turi teisę balsuoti namuose, 2210 iš jų ketina pasinaudoti šia teise ir jau pateikė prašymus rinkimų komisijoms, išreikšdami pageidavimą savo pilietinę valią išreikšti neišeidami iš namų. 

Daugiausiai rinkėjų yra Kudirkos rinkimų apylinkės sąraše (2704 rinkėjai), antroje vietoje pagal rinkėjų skaičių yra Vaižganto rinkimų apylinkė (2660 rinkėjų), trečioje – Lizdeikos rinkimų apylinkė (2613 rinkėjų). 

Mažiausiai rinkėjų yra įrašyti į Beinoravos (353 rinkėjai), Palonų (359 rinkėjai) ir Pociūnų (360 rinkėjų) rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašus.  

Informacinius pranešimus apie rinkimus Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams platinę rinkimų komisijų nariai iki kovo pabaigos rinkėjams išnešiojo 97,4 proc. pranešimų. 

Balsavimas iš anksto vyks balandžio 7-8 dienomis, nuo 8 ryto iki 20 valandos vakaro. Radviliškio miesto kultūros centre, Maironio g. 10, Radviliškyje. 

Balsavimas specialiuose punktuose bus organizuojamas balandžio 7-9 dienomis sveikatos priežiūros įstaigose, globos namuose, įkalinimo vietose ir kt. 

Balsavimas namuose vyks balandžio 9-10 dienomis. Jo metu balsuos rinkėjai, turintys teisę balsuoti namuose: neįgalieji, neįgaliuosius namuose slaugantys ar juos prižiūrintys asmenys, dėl ligos laikinai nedarbingi žmonės, sulaukę 70 metų ir vyresni asmenys bei rinkėjai, esantys saviizoliacijoje dėl Covid19 ir pateikę prašymus balsuoti namuose. 

Balsavimas rinkimų dieną vyks balandžio 11-ąją – pagrindinę Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimų dieną, kai rinkėjai balsuos savo apylinkėje nuo 7 ryto iki 20 valandos vakaro.

VRK primena, kad rinkėjams einant balsuoti reikia pasiimti asmens dokumentą, dėvėti nosį ir burną dengiančią veido apsaugos priemonę bei turėti savo asmeninį rašiklį. Pamiršusiems atsinešti rašymo priemones, balsavimo vietoje bus suteikiamos daugkartinės, kurias rinkimų komisijų nariai reguliariai dezinfekuos. 

Rinkėjams, patenkantiems į rizikos grupes, rekomenduojama ateiti rytinėmis balsavimo valandomis, t. y. nuo 7 iki 9 valandos ryto, kai balsavimo vietose būna mažiau žmonių. Į balsavimo patalpą taip pat patariama nesivesti kitų asmenų, kurie nebalsuoja, stengtis nesibūriuoti bei laikytis saugaus bent vieno metro atstumo nuo rinkimų komisijų narių ir kitų rinkėjų. 

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt