Politinėms partijoms paskirstyti pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai

2021-04-09

Balandžio 9 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priėmė sprendimą politinėms partijoms paskirstyti 2 751 000 eurų valstybės biudžeto asignavimų.

Politinėms partijoms paskirstyti pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai

2 751 000 eurų asignavimų politinėms partijoms paskirstyta pagal tai, kiek kuri partija gavo rinkėjų balsų per praėjusius Savivaldybių tarybų, Europos Parlamento ir Seimo rinkimus. Nustatyta, kad vieno rinkėjo balso 2021 m. I pusmečio finansinis koeficientas yra 0,59 euro centai. 

Iš viso 2021 m. valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro 5 502 000 eurų. Tam, kad gautų valstybės biudžeto asignavimų, partija rinkimuose turi surinkti daugiau kaip 2 procentus visų rinkėjų balsų. 

2021 m. I pusmečio valstybės asignavimai politinėms partijoms 

 

 

2020 m. II pusmetį VRK valstybės biudžeto asignavimus buvo paskyrusi 8 politinėms partijoms. 

 

 

VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms perveda du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 d. ir iki lapkričio 15 d. dienos.

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt