VRK pripažino Radviliškio rajono merą pažeidus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, spręsti mandato panaikinimo klausimą nėra teisinio pagrindo

2021-12-28

Gruodžio 28 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) posėdyje pripažino, kad Radviliškio rajono meras Vytautas Simelis šių metų gegužės 6 – birželio 4 dienomis, tuo pat metu eidamas tarybos nario – mero ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjo pareigas, pažeidė Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nuostatas dėl nesuderinamų pareigų.

VRK pripažino Radviliškio rajono merą pažeidus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, spręsti mandato panaikinimo klausimą nėra teisinio pagrindo

Kaip teigiama  VRK sprendime, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas nenumato tokios situacijos teisinio reguliavimo ir teisinio pagrindo mandatui panaikinti. Kitaip tariant, įstatymas draudžia eiti su mero pareigomis nesuderinamas pareigas, tačiau nenumato teisinio mechanizmo panaikinti savivaldybės tarybos nario – mero mandatą po to, kai nesuderinamos pareigos buvo einamos ir po mero priesaikos davimo.

VRK taip pat nusprendė kreiptis į Seimą su pasiūlymu minėtame įstatyme numatyti, kad šio įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje tvarka ir terminais neišsprendus išrinkto savivaldybės tarybos nario – mero teisinio statuso klausimo, savivaldybės tarybos nario – mero įgaliojimai galėtų būti nutraukti ir vėliau, konstatavus einamų pareigų nesuderinamumą.

VRK tyrimą pradėjo gavusi skundą dėl galimo pažeidimo. Tyrimo metu nustatyta, kad Vytautas Simelis šių metų gegužės 6 d., duodamas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario – mero priesaiką, ėjo su šiomis pareigomis nesuderinamas tos pačios savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėjo pareigas ir iš jų buvo atleistas tik 2021 m. birželio 4 d., kai parašė atitinkamą prašymą.  

Atlikto tyrimo išvadoje pažymima, kad nuo priesaikos davimo dienos Vytautas Simelis negavo atlygio už poskyrio vedėjo pareigas, tačiau atleidimo dieną jam išmokėta kompensacija už aptariamą laikotarpį apimančias nepanaudotas kasmetines atostogas.

VRK taip pat nusprendė kreiptis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl galimo Vytauto Simelio Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimo, kadangi tyrimo metu surinkti duomenys kelia pagrįstų abejonių dėl Vytauto Simelio veiksmų jam kaip merui sprendžiant klausimus, susijusius su vadovaujamo Paveldosaugos ir turizmo poskyrio veikla ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimu ir šio poskyrio pertvarka.

Be to, pagrįstų abejonių dėl atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui sukėlė tyrimo metu nustatyta Vytauto Simelio Privačių interesų deklaracijos pateikimo data ir joje nurodytų duomenų teisingumas.

VRK priimti sprendimai gali būti skundžiami teismui.

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt