VRK mini 102-ąsias įkūrimo metines. Kiek rinkimų ir referendumų suorganizuota?

2021-12-10

2021 m. gruodžio 10 d. Vyriausioji rinkimų komisija mini šimtas antrąsias institucijos įkūrimo metines.

VRK mini 102-ąsias įkūrimo metines. Kiek rinkimų ir referendumų suorganizuota?

Pagrindinio Lietuvos Respublikos rinkimų ir referendumų organizatoriaus veiklos istorija prasidėjo 1919 m. gruodžio 10 d., kai buvo sudaryta pirmoji institucija, atsakinga už Steigiamojo Seimo rinkimų organizavimą ir vykdymą – Vyriausioji Steigiamojo Seimo rinkimų komisija. 

Tarpukario Lietuvoje ši institucija suorganizavo ketverius Seimo rinkimus: 1922 m., 1923 m., 1926 m. ir 1936 m. 

Okupacinio režimo sąlygomis visuomenė negalėjo laisvai išreikšti savo valios rinkimuose. LKP CK biuras 1940 m. sudarė 13 asmenų LTSR rinkimų komisiją rinkimams į TSRS Aukščiausiosios tarybos tautybių tarybą, nurodė partijos miestų ir apskričių komitetams sudaryti apygardų ir apylinkių rinkimų komisijas. Lietuvos komunistų partijos miestų ir apskričių komitetai imitavo komunistų parinktų kandidatų iškėlimą ir įregistravimą, kontroliavo rinkimų komisijų veiklą, organizavo rinkimų kampaniją ir balsavimą. Toks rinkimų komisijų sudarymo ir „rinkimų" be pasirinkimo organizavimo būdas išliko iki paskutiniųjų tarybinių rinkimų. Deja, bet taip organizuojami rinkimai nė iš tolo nepriminė demokratiškų rinkimų, grindžiamų visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu. 

Atgimimo metais buvo surengti pirmieji alternatyvūs rinkimai į TSRS Aukščiausiąją tarybą. Šie rinkimai baigėsi stulbinančia Lietuvos nepriklausomybės siekusių jėgų pergale.   

1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija Vyriausiajai rinkimų komisijai numatė svarbią vietą tarp kitų demokratinės valstybės institucijų. 

Iki šių dienų Vyriausioji rinkimų komisija yra nuolat veikianti aukščiausia Lietuvos Respublikos institucija, organizuojanti Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Europos Parlamento, savivaldybių tarybų rinkimus ir referendumus bei sudaranti sąlygas ir užtikrinanti rinkėjams galimybes išreikšti savo valią demokratiškuose, visuotiniuose, lygiuose, tiesiogine rinkimų teise ir slapto balsavimo principais grindžiamuose rinkimuose ir referendumuose. 

Kiek rinkimų ir referendumų Vyriausioji rinkimų komisija suorganizavo nuo 1991 m.

Rinkimų ir referendumų aktyvumas

Įdomioji rinkimų statistika

Plačiau apie Vyriausiosios rinkimų komisijos istoriją

 

Kontaktams: 
Tel. (8 5) 239 6295 
El. p. komunikacija@vrk.lt