Politinių partijų 2021 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai, pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 23 straipsnį, teikiami ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

VRK sprendimai:

 • Dėl 2021 metų politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo ir dalies jų patikrinimo (2022 m. balandžio 12 d. Nr. Sp-26)
 • Dėl 2021 metų dalies politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių patikrinimo (2022 m. rugpjūčio 25 d. Nr. Sp-69)
 •  
 • 2021 m. finansinių ataskaitų duomenų suvestinės:

 • Finansinės būklės ataskaitų (formavimo data: 2022-03-16, 2022-04-11)
 • Veiklos rezultatų ataskaitų (formavimo data: 2022-03-16, 2022-04-11)
 • Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitų (formavimo data: 2022-03-16)
 • Politinių partijų veiklos finansavimo ataskaitų (formavimo data: 2022-03-16, 2022-04-11)
 •  

 • Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga Finansinių ataskaitų rinkinį pateikė pavėluotai (2022 m. gegužės 5 d.) ir nesilaikydama nustatytos tvarkos (finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaitafinansinių ataskaitų aiškinamasis raštas).

 • Nacionalinis susivienijimas finansinių ataskaitų rinkinį pateikė pavėluotai (2023 m. vasario 24 d.)

  Pastaba: Kartų solidarumo sąjungos - Santalkos Lietuvai (dab. Kartu su Vyčiu"politinė partija ), Partijos Jaunoji Lietuva", Partijos Lietuva - visų, Politinės partijos Rusų aljansas  finansinių ataskaitų rinkiniai, Drąsos keliaspolitinės partijos veiklos rezultatų atskaita gauti paštu po kovo 15 d., tačiau išsiųsti buvo laiku (iki kovo 15 d.).

Duomenys apie gautus finansinių ataskaitų rinkinius atnaujinami kiekvieną dieną 13 val.