2020 m. Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų ribos

RINKIMŲ APYLINKIŲ RIBOS (PROJEKTAS)

2020 m. Seimo rinkimų apylinkių ribų projektas (2020-04-15) (ArcGIS žemėlapis)

Pastaba. VRK, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 10 straipsniu ir remdamasi savivaldybių administracijos direktorių teikimais, ne vėliau kaip likus 100 dienų iki rinkimų (2020 m. liepos 3 d.), patvirtina rinkimų apylinkių ribas.

 

VIENMANDAČIŲ RINKIMŲ APYGARDŲ RIBOS

Vyriausioji rinkimų komisija 2019 m. gruodžio 17 d. posėdyje svarstė ir patvirtino 2020 m. Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų ribas. VRK posėdžio įrašas (žiūrėti nuo 14:00 min.)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas dėl 2020 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų sudarymo (2019-12-17)

Apygardų ribų žemėlapiai spausdinimui (A0 formatas)

Duomenys: