2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai

1. Informacija rinkėjui 

2. Teisinis pagrindas:

3. Grafikas  ,

4. Kandidatų kėlimas 

4.1. Registruoti visuomeniniai rinkimų komitetai

4.2. Politinės kampanijos dalyvių registravimas; teikiami dokumentai 

4.3. Politinės kampanijos dalyviai 

4.4. Pareiškinių dokumentų sąrašas 

4.5. Dėl kandidato pareigos pranešti, jeigu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo 

4.6. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu 

5. Kandidatai, kandidatų sąrašai 

5.1. Partijų rinkimų programų leidinys 

5.2. Kandidatų rinkimų programų leidiniai 

5.3. Partijų rinkimų programų leidinys

5.4. VRK ir savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

6. Politinės kampanijos finansavimas 

6.1. Aukos 

6.2. Išlaidos ir jų apskaita

6.3. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą 

6.4. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės 

7. Politinė reklama 

7.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos 

7.2. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą 

7.3. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos 

7.4. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos 

7.5. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama 

7.6. Apibendrinti stebėsenos duomenys 

8. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai rinkimams 

8.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos 

9. Rinkimų organizatoriams

9.1. Informacija komisijai 

9.2. Rinkimų organizatoriaus knyga 

10. Rinkėjų pavėžėjimo grafikai ir maršrutai 

11. Žiniasklaidai

11.1. Informacija viešinimui 

11.2. Spaudos konferencijų grafikas

12. VRK informacija apie agitaciją, agitacinės laidos