2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimai

RINKĖJŲ AKTYVUMAS, BALSAVIMO REZULTATAI

Partijų, komitetų gautų balsų ir mandatų skaičius Lietuvoje

Aktuali 2019-2023 m. kadencijos sudėtis (2019-12-05 duomenys)

1. Informacija rinkėjui 

2. Teisinis pagrindas

3. Grafikas  ,

4. Mokomoji medžiaga

5. Kandidatų kėlimas 

5.1. Registruoti visuomeniniai rinkimų komitetai

5.2. Politinės kampanijos dalyvių registravimas;

5.3. Dėl registravimo savarankišku politinės kampanijos dalyviu teikiami dokumentai

5.4. Politinės kampanijos dalyviai 

5.5. Pareiškinių dokumentų sąrašas 

5.6. Dėl kandidato pareigos pranešti, jeigu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo 

5.7. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu 

6. Kandidatai, kandidatų sąrašai, išrinkti merai ir tarybų nariai

6.1.  Kandidatų į savivaldybių tarybų narius – merus, partijų, visuomeninių rinkimų komitetų rinkimų programų leidiniai

6.2. Informacinis leidinys (pritaikytas tekstas) 

6.3. VRK ir savivaldybės rinkimų komisijos sprendimai dėl rinkėjų papirkimo

7. Politinės kampanijos finansavimas 

7.1. Aukos 

7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį

7.4. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą 

7.5. Politinės kampanijos finansavimo duomenų statistinė informacija

             7.6. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės

8. Politinė reklama 

8.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos 

8.2. Dokumentų pateikimas VRK

8.3. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą 

8.4. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos 

8.5. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos 

8.6. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama 

8.7. Apibendrinti stebėsenos duomenys 

9. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai rinkimams) - nebeviešinama

9.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos 

10. Rinkimų organizatoriams

10.1. Informacija komisijai 

10.2. Rinkimų organizatoriaus knyga 

11. Rinkėjų pavėžėjimo grafikai ir maršrutai 

12. Žiniasklaidai

12.1. Informacija viešinimui 

12.2. Spaudos konferencijų grafikas

13. VRK informacija apie agitaciją, agitacinės laidos

14. Balsų perskaičiavimo tvarkaraštis