2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai, referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo ir referendumas dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo

Rinkėjų aktyvumas, balsavimo rezultatai

1. Informacija rinkėjui 

2. Teisinis pagrindas

3. Grafikas 

4. Mokomoji medžiaga

5. Kandidatų kėlimas 

5.1. Politinės kampanijos dalyvių registravimas; teikiami dokumentai 

5.2. Politinės kampanijos dalyviai 

5.3. Pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus pareiškiniai dokumentai

5.4. Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimas el. būdu

6. Pretendentai būti kandidatais į Respublikos Prezidentus

7. Kandidatai į Respublikos Prezidentus

7.1. Informacinis leidinys (pritaikytas tekstas) 

8. Politinės kampanijos finansavimas 

8.1. Aukos 

8.2. Išlaidos ir jų apskaita

8.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį

8.4. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą 

8.5. Politinės kampanijos finansavimo duomenų statistinė informacija

8.6. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės

9. Politinė reklama 

9.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos:

9.1.1. Respublikos Prezidento rinkimuose 

9.1.2. Referendume dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo

9.1.3. Referendume dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo

9.2. Dokumentų pateikimas VRK

9.3. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą 

9.4. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos 

9.5. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos 

9.6. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama 

9.7. Apibendrinti stebėsenos duomenys 

10. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai rinkimams - nebeviešinama

10.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos 

11. Rinkimų organizatoriams: 

11.1. Informacija komisijai 

11.2. Rinkimų organizatoriaus knyga

12. Žiniasklaidai

12.1. Informacija viešinimui 

12.2. Spaudos konferencijų grafikas 

13. VRK informacija apie agitaciją, agitacinės laidos

14. Rinkėjų pavėžėjimo grafikai ir maršrutai