Politinių partijų 2019 metų finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai, pagal Politinių partijų įstatymo 23 straipsnį, teikiami ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos. Kadangi 2020 metais politinių partijų metinio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo data (kovo 15 d.) buvo sekmadienis, partijos VRK ataskaitų rinkinius galėjo pateikti iki kovo 16 d.

VRK sprendimai:
Dėl 2019 metų politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo
Dėl 2019 metų politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių patikrinimo
 

Pastaba: Emigrantų partijos, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos, Partijos "Jaunoji Lietuva" ir Politinės partijos Rusų aljansas finansinių ataskaitų rinkiniai gauti paštu po kovo 16 d., tačiau išsiųsti buvo laiku (iki kovo 16 d.).
Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų), Lietuvos rusų sąjungos, Politinės partijos „Profesinių sąjungų centras" finansinių ataskaitų rinkiniai VRK informacinėje sistemoje patvirtinti
laiku (iki kovo 16 d.), pasirašyti išsiųsti vėliau.
Lietuvos centro partijos finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas pavėluotai, kovo 19 d.

2019 m. finansinių ataskaitų duomenų suvestinės: