2019 m. gegužės 26 d. rinkimai į Europos Parlamentą

Rinkėjų aktyvumas, balsavimo rezultatai

1. Informacija rinkėjui 

2. Teisinis pagrindas 

3. Grafikas 

4. Mokomoji medžiaga

5. Kandidatų kėlimas 

5.1. Registruoti visuomeniniai rinkimų komitetai

5.2Visuomeninių rinkimų komitetų registravimas; teikiami dokumentai     

5.3. Politinės kampanijos dalyvių registravimas; teikiami dokumentai

5.4. Politinės kampanijos dalyviai 

5.5. Pareiškinių dokumentų sąrašas 

5.6. Dėl kandidato pareigos pranešti, jeigu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo 

5.7. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu 

6. Kandidatai, kandidatų sąrašai 

6.1. Anketos dėl rinkėjų informavimo apie ryšius tarp nacionalinių partijų ir Europos politinių partijų

6.2. Partijų, jų koalicijų, visuomeninių rinkimų komitetų rinkimų programų leidinys

6.3. Informacinis leidinys (pritaikytas tekstas) 

7. Politinės kampanijos finansavimas 

7.1. Aukos 

7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį

7.4. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą 

7.5. Politinės kampanijos finansavimo duomenų statistinė informacija

7.6. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinės

8. Politinė reklama 

8.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos 

8.2. Dokumentų pateikimas VRK

8.3. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą 

8.4. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos 

8.5. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos 

8.6. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama 

8.7. Apibendrinti stebėsenos duomenys 

9. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai rinkimams) - nebeviešinama

9.1. Rinkimų apygardų, apylinkių ribos 

10. Rinkimų organizatoriams

10.1. Informacija komisijai 

10.2. Rinkimų organizatoriaus knyga

11. Žiniasklaidai

11.1. Informacija viešinimui 

11.2. Spaudos konferencijų grafikas 

12. VRK informacija apie agitaciją, agitacinės laidos