Valstybės biudžeto lėšos valdomos atsakingai

2018-09-19

Pastaruoju metu visuomenei buvo paskleista netiksli ir klaidinga informacija, esą Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK), organizuodama naujus Seimo nario rinkimus vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje Nr. 64 švaisto valstybės biudžeto lėšas. Atsakydami į VRK mestus kaltinimus pažymime, kad Komisija visada laikėsi ir laikosi teisės aktų, jai patikėtas valstybės biudžeto lėšas valdo atsakingai ir naudoja taupiai.

Valstybės biudžeto lėšos valdomos atsakingai
Paaiškiname, jog naujų Seimo rinkimų vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje organizavimas VRK skaičiavimais kainuos apie 352 tūkst. Eur, iš kurių 1) 91 tūkst. Eur skiriama apygardos ir apylinkių rinkimų veiklai finansuoti (įskaitant darbo užmokestį, socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčius, ryšių paslaugas, transporto išlaidas, kanc. prekes ir kt. išlaidas); 2) 40 tūkst. skiriama įvairiems spaudiniams, t. y. rinkimų biuleteniams, lankstinukams, balsavimo iš anksto ir specialiuose paštuose vokams ir t.t.; 3) likusi suma, t. y. 221 tūkst. Eur, skiriama VRK informacinėje sistemoje rinkimų duomenų tvarkymui, kas apima rinkimų ir politinės kampanijos užregistravimą VRK  informacinėje sistemoje (VRK IS)  ir jų duomenų bei parametrų nustatymą; savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimą ir jų duomenų tvarkymą, paskelbimą; aukų surinkimo duomenų tvarkymą; apylinkių ribų tvarkymą; apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų sudarymą, t. y. pagal politinių partijų teikimus užregistravimą rinkimų apygardų ir apylinkių komisijų narių, jų sutikrinimą su Lietuvos Respublikos gyventojų registru; parengimą rinkimų komisijų narių darbo laiko apskaitos tabelių; atspausdinimą komisijos narių ir stebėtojų pažymėjimų; komisijų narių ir jų kontaktinių duomenų skelbimą internete; rinkimų apygardų ir apylinkių buhalterinių duomenų tvarkymą; darbo užmokesčio duomenų deklaravimą ,,Sodrai", Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir kt.; kandidatų pareiškinių dokumentų teikimą ir priėmimą; kandidatų elektroninį parėmimą; parašų rinkimo lapų išdavimą; parėmusiųjų kandidatus asmens duomenų tikrinimą, palyginant su Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis; elektroninių rinkėjų sąrašų sudarymą, įskaitant atrinkimą asmenų, turinčių teisę balsuoti  atitinkamuose rinkimuose,  iš bendro Lietuvos Respublikos piliečių sąrašo, bei šių rinkėjų sąrašų naudojimą, tikslinimą ir parengimą rinkėjų sąrašų spausdinimui; kandidatų pareiškinių dokumentų teikimą, priėmimą, tikslinimą, turto ir pajamų deklaracijų duomenų gavimą iš VMI, duomenų tikrinimą su Lietuvos Respublikos gyventojų ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrais, jų duomenų paskelbimą interneto svetainėje; rinkimų stebėtojų ir atstovų registravimą, jų tikrinimą su Lietuvos Respublikos gyventojų registru bei publikavimą, taip pat jų pažymėjimų spausdinimą; ir išankstinio balsavimo ir rinkimų dienos duomenų (atvykusių balsuoti rinkėjų, aktyvumo, balsų skaičiavimo protokolų) suvedimą, tikrinimą, paskelbimą; rinkimų rezultatų nustatymą; politinės kampanijos duomenų (reklamai taikytinų įkainių ir sąlygų, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijų, politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitų, dalyvių finansinių ataskaitų ir audito ataskaitų kt.) tvarkymą; aukų leistinumo patikrinimą pagal VMI ir Teisingumo ministerijos informacinėse sistemose turimus duomenis  bei jų publikavimą; rinkimų informacijos pateikimą mobiliosiose programėlėse; automatizuotą rinkimų dienos duomenų teikimą išoriniams duomenų gavėjams (pavyzdžiui, visuomenės informavimo priemonėms); duomenų saugumo užtikrinimą ir kitas paslaugas, teikiamas organizuojant 2018 m. rugsėjo 16 d. naujus Seimo nario rinkimus vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje.
Atkreipiame dėmesį, jog 2015 m. lapkričio 3 d. su tiekėju UAB „iTree Lietuva" pasirašytoje VRK informacinės sistemos plėtros ir jos informacijos tvarkymo paslaugų preliminarioje sutartyje numatyta, jog nauji ir pakartotiniai Seimo arba savivaldybių tarybų arba merų rinkimai, kuriuose dalyvauja iki 5 apygardų imtinai, pasirengimui ir jų organizavimui pirmajame balsavimo rate (kai vienu metu vyksta vieni rinkimai) VRK IS priežiūros ir informacijos joje tvarkymo paslaugų įkainis – 132,0 tūkst. eurų; nevisuotinių rinkimų pasirengimo ir organizavimo antrajame balsavimo rate (kai vienu metu vyksta vieni rinkimai)  įkainis – 40,0 tūkst. eurų bei naujų ir pakartotinių Seimo arba savivaldybių tarybų arba merų nevisuotinių rinkimų politinės kampanijos organizavimo ir vykdymo (kai vienu metu vyksta vieni rinkimai) įkainis – 49,0 tūkst. eurų.
  Atkreipiame dėmesį į tai, jog VRK rinkimų organizavimo išlaidų poreikį vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje svarstė  2018 m. kovo 29 d. VRK  posėdyje. 
Primename, kad 2017 m. Marijampolės savivaldybės tarybos-nario mero rinkimams buvo skirta 356 tūkst. eurų, 2017 m. Šakių ir Jonavos savivaldybių tarybos-narių merų rinkimams buvo skirta 544 tūkst. eurų.    
  
 Kontaktams: