Antikorupcinė prevencija rinkimų metu

2018-09-25

Vyriausioji rinkimų komisija (toliau – VRK) primena, kad Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu ir rinkimų dieną, draudžiama tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę. Šios nuostatos numatytos Seimo rinkimų įstatymo 5(1) straipsnio 1 dalyje.

Antikorupcinė prevencija rinkimų metu
Papirkimas tai – dovanos ar kitoks materialus ir nematerialinis atlygis: pinigai, buities reikmenys, tam tikri mokami darbai, mokamos paslaugos, koncertai, kultūriniai renginiai ir t.t.
Atkreipiame dėmesį, kad Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu rinkėjams draudžiama dalinti mažareikšmius daiktus (pavyzdžiui, tušinukus, rašiklius, užrašų knygutes, blonknotus, ženkliukus, magnetukus, saldainius, arbatos pakelius, maišelius su partijų ir (ar) kandidatų logotipais, raktų pakabukus, augalų sėklas, atšvaitus – juosteles, puodelius ir t.t.).
Seimo rinkimų įstatymas numato, kad rinkėjų papirkimu nelaikoma: spausdintos medžiagos (veiklos ar rinkimų programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų), pažymėtos politinės partijos, kandidatų sąrašo, kandidato ar asmens, numatomo kelti ar numatančio išsikelti kandidatu į Seimo narius, simbolika, neatlygintinas platinimas. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymų leidėjas numatė baigtinį sąrašas daiktų, kurių dalijimas rinkėjams politinės kampanijos laikotarpiu nėra laikomas rinkėjų papirkimu. Visa kita, kas nepatenka į aukščiau minimą Seimo rinkimų įstatyme numatytą baigtinį sąrašą, nepriklausomai nuo rinkėjams dalijamų daiktų vertės, prilygintina rinkėjų papirkimui.
Vadovaujantis Seimo rinkimų įstatymo 91 straipsniu, Vyriausioji rinkimų komisija, nustačiusi įstatyme numatyto draudimo papirkti rinkėjus ar kitus šiurkščius įstatymų pažeidimus, gali priimti sprendimą dėl kandidatų sąrašo paskelbimo atšaukimo ar kandidato registravimo panaikinimo ir spręsti dėl rinkimų pripažinimo negaliojančiais.  
Administracinių nusižengimų kodekso 90 straipsnio 5 dalis numato, kad rinkėjo balsavimas už atlygį ar siūlymasis balsuoti už atlygį rinkimuose ar referendume užtraukia baudą nuo 300 iki 560 eurų.
Baudžiamojo kodekso 172 straipsnis nustato, kad tas, kas prieš asmenį, turintį teisę rinkti arba dalyvauti referendume, panaudojo psichinę prievartą, apgaulę arba jį papirko, siekdamas paveikti jo valią realizuojant savo teisę rinkti ar nuo jos susilaikyti arba dalyvauti referendume, arba šiuos veiksmus atliko prieš asmenį, turintį teisę būti išrinktam, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Tas, kas numatytus veiksmus organizavo, juos atliko sistemingai arba jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
Skundai dėl rinkėjų papirkimo teikiami Zanavykų apygardos rinkimų komisijai, kuri, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, ištiria faktines aplinkybes ir priima sprendimą.
Apie rinkėjų papirkimo atvejus galima pranešti VRK el. paštu: rinkim@vrk.lt arba policijai bendruoju numeriu 112.
 
 
Kontaktams: