Privaloma turėti pakankamai pajamų politinei kampanijai

2018-11-15

Pastaruoju metu Vyriausiąją rinkimų komisiją (toliau-VRK) dažnai pasiekia Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija apie paskirtas nuobaudas kandidatams, kurie skiria lėšas politinei kampanijai.

Privaloma turėti pakankamai pajamų politinei kampanijai
VRK primena rinkimų kampanijų dalyviams, kad vienas fizinis asmuo per politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 paskelbto praėjusių kalendorinių metų ketvirto ketvirčio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Bendra vieno fizinio asmens aukų savarankiškiems politinės kampanijos dalyviams suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už praeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
Informuojame, kad VRK kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sudaro sąlygas politinės kampanijos iždininkui Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje patikrinti, ar auka atitinka Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir ar aukotojas yra deklaravęs pajamas. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus įstatymo pakeitimus, VRK kreipsis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl sąlygų patikrinti ar turtas yra deklaruotas. 
 
VRK pabrėžia, kad kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje, į politinių partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų keliamų kandidatų sąrašus įrašyti kandidatai ir referendumo iniciatoriai savo politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 VMDU dydžių.
 
Kandidatų lėšoms nenustatytas 10 proc. reikalavimas, tačiau atkreipiame dėmesį į Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą, kad Valstybinė mokesčių inspekcija tikrina, ar aukotojai turėjo pakankamai pajamų aukai suteikti ir ar jos apmokestintos įstatymų nustatyta tvarka. Apie atliktą patikrinimą ir jo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus Valstybinė mokesčių inspekcija praneša VRK. Kandidatai privalo turėti pakankamai pajamų aukai suteikti. 
 
 
Kontaktams: