Prasideda Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanija

2018-11-12

Lapkričio 12 dieną prasideda Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanija.

Prasideda Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų kampanija
Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad prasideda politinės kampanijos dalyvių registracija ir primena, kad neužsiregistravusieji negali keltis kandidatais.
Vyriausioji rinkimų komisija taip pat informuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 36 straipsnį pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus raštu pareiškia apie tai Vyriausiajai rinkimų komisijai; jeigu pretendentą būti kandidatu į Respublikos Prezidentus iškėlė partijos, jų sprendimas taip pat pateikiamas raštu. Pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus privalo atvykti ir pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą apie sumokėtą paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) 5 dydžių užstatą. Pretendentas būti kandidatu į Respublikos Prezidentus privalo raštu pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai:
1) ar jis yra, ar buvo ir kada buvo kitos valstybės (valstybių) pilietis;
2) pateikti kitos valstybės (valstybių) pilietybę patvirtinantį dokumentą;
3) Lietuvos Respublikos, kitos valstybės (valstybių) kompetentingų institucijų išduotą dokumentą apie kitos valstybės (valstybių) pilietybės atsisakymą ar jos netekimą;
4) ar jis sutinka, kad Vyriausioji rinkimų komisija gautų duomenis iš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kompetentingų institucijų apie jo turimą ar turėtą kitos valstybės (valstybių) pilietybę, jos atsisakymą ar netekimą.
 
Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė atkreipia dėmesį, jog prieš šiuos Respublikos Prezidento rinkimus buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas, į rinkimų procesą įnešęs nemažai naujovių. 
Pasak VRK pirmininkės, Respublikos Prezidento rinkimuose atsisakoma Komisijoje deklaruotų mažareikšmių daiktų dalijimo rinkėjams; numatyta, jog pretendentų būti kandidatais į Respublikos Prezidentus iškėlimas pradedamas ne anksčiau kaip likus 85 dienoms iki rinkimų dienos (buvo 80 d.); numatyta, kad kandidatas į Respublikos Prezidentus turi teisę raštu atšaukti savo pareiškinius dokumentus likus ne mažiau kaip 35 dienoms iki rinkimų dienos (buvo 15 d.); pretendentai į kandidatus turės Komisijai pateikti ne laisvos formos, o Komisijos nustatytos formos biografiją; draudimas naudotis tarnybine padėtimi išplėstas įtraukiant ir Europos Sąjungos institucijas, įstaigas ir organizacijas; numatyta, jog jeigu kandidatui į Respublikos Prezidentus dėl einamų pareigų reikia pranešti svarbių žinių visuomenės informavimo priemonėms, skirtingai nei anksčiau kandidatui nereikia rengti spaudos konferencijos, tai jis gali padaryti, svarbiausia, kad nebūtų vykdoma rinkimų agitacija; atsisakoma konkretaus Lietuvos pašto paslaugų ir po rinkimų leidžiamos rinkimų rezultatų knygos. 
 
Kontaktams: