Politinės kampanijos dalyvių išlaidų apmokėjimo ir dokumentų pateikimo tvarka

2018-11-19

Prasidėjus 2019 metų savivaldybių tarybų ir Respublikos Prezidento rinkimų politinėms kampanijoms, Vyriausiąją rinkimų komisiją dažnai pasiekia klausimai bei paklausimai susiję su politinės kampanijos dalyvių išlaidų apmokėjimo tvarka.

Politinės kampanijos dalyvių išlaidų apmokėjimo ir dokumentų pateikimo tvarka
Rinkimuose dalyvaujantys asmenys domisi, ar neįsiregistravę kaip politinės kampanijos dalyviai, tačiau viešai pareiškę apie dalyvavimą savivaldos rinkimuose, gali apmokėti išlaidas pagal rinkimų politinės reklamos įkainius kaip privatūs asmenys. Ar privalo jose žymėti ir nurodyti, kad bus apmokėta iš būsimų visuomeninių rinkimų komitetų politinės reklamos sąskaitos. 
 
Vyriausioji rinkimų komisija primena, kad pagal Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6 dalį, įgyti turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai gali tik savarankiški politinės kampanijos dalyviai ir tik nuo jų registravimo savarankiškais politinės kampanijos dalyviais ir jų sąrašo paskelbimo Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje dienos, o pagal 14 straipsnio 1 dalį, visos politinės kampanijos išlaidos gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.
Vyriausioji rinkimų komisija pabrėžia, kad kelti kandidatus, kandidatų sąrašus ar keltis kandidatu galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. 
Tik savarankiškais politinės kampanijos dalyviais registruoti ir VRK interneto svetainėje kaip savarankiški politinės kampanijos dalyviai paskelbti asmenys (politinės partijos, visuomeniniai rinkimų komitetai, kandidatai į merus) gali priimti aukas. Prasidėjus politinei kampanijai, visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų.
Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas neužsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 93 straipsnio 7 dalį, užtraukia baudą nuo 600 iki 5800 Eur.
Prieš registruojantis politinės kampanijos dalyviu, privaloma užsiregistruoti Vyriausiojoje rinkimų komisijoje visuomeniniu rinkimų komitetu (tik komitetui) bei banke atidaryti naują sąskaitą, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita ir sudaryti sutartį su politinės kampanijos iždininku.
Duomenų arba dokumentų nepateikimas (pagal ANK 545 straipsnio 1 dalį) pažeidžiant PKFFK įstatymo reikalavimus, kai tai padaro politinės kampanijos dalyvis ar politinės kampanijos iždininkas, užtraukia baudą politinės kampanijos dalyviui ar politinės kampanijos iždininkui nuo 140 iki 600 Eur.
Savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimo tvarką reglamentuoja PKFFK įstatymo 5 straipsnis ir 2013 m. gruodžio 20 d. VRK sprendimu Nr. Sp-158 patvirtintas Savarankiškų ir atstovaujamųjų politinės kampanijos dalyvių registravimo ir registruotų politinės kampanijos dalyvių sąrašo paskelbimo tvarkos aprašas.
Dokumentų formas, reikalingas registruojantis, rasite VRK interneto svetainėje šiuo adresu.
Politinės kampanijos dalyvio registracijos dokumentų originalus galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba išsiųsti registruotu laišku. Dokumentai teikiami Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui.
 
Kontaktams: