2018 m. lapkričio 13 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2018-11-12

2018 m. lapkričio 13 d. 10.00 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2018 m. lapkričio 13 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis
DARBOTVARKĖ:
 
1. Dėl Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisijos pirmininko ir narių skatinimo vienkartine pinigine išmoka;
2. Dėl Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisijos pirmininko ir narių atestavimo;
3. Dėl Zanavykų rinkimų apygardos Nr. 64 rinkimų komisijos pirmininko ir narių įgaliojimų nutraukimo;
4. Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose finansavimo, pažeidžiant įstatymų nuostatas (sprendimo pristatymas);
5. Dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų skyrimo/neskyrimo Lietuvos socialdemokratų partijai;
6. Dėl valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo patvirtinimo;
7. Dėl rinkimų stebėtojo pažymėjimo išdavimo, naudojimo ir netekimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
8. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. Sp-122 „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko komandiruotės" pripažinimo netekusiu galios;
9. Einamieji klausimai:
9.1. Gautų/siunčiamų raštų aptarimas
9.2. Kiti klausimai.
 
Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.
 
 
Kontaktams:
Tel.: (85)2396942,