Prasidės rinkimų į Europos Parlamentą politinė kampanija

2018-11-23

Lapkričio 26 dieną prasideda rinkimų į Europos Parlamentą politinė kampanija.

Prasidės rinkimų į Europos Parlamentą politinė kampanija
Šių metų rugsėjį Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą, kuriuo paskelbė rinkimų į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje datą - 2019 m. gegužės 26 d. Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje bus rengiami tuo pačiu laikotarpiu kaip ir visose Europos Sąjungos valstybėse narėse (gegužės 23 – 26 dienomis). 
Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas numato, kad Lietuvos Respublikoje Europos Parlamento nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis ar kitas nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų ir kuris nėra kandidatas į Europos Parlamentą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. 
Lietuvoje bus renkama 11 Europos Parlamento narių.
Kaip pastebėjo VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė, kitais metais vyksiančiuose rinkimuose į Europos Parlamentą numatoma nemažai naujovių: nebelieka VRK deklaruojamų ir rinkėjams dalijamų mažareikšmių daiktų; numatyta, jog rinkimų komitetas negali pasirinkti pavadinimo, kuris yra tapatus jau įregistruoto prekės ženklo pavadinimui; kandidatai teikia ne laisvos, o VRK patvirtintos formos biografiją; numatyta, jog partija, rinkimų komitetas ar rinkimų koalicija pareiškinius dokumentus gali atšaukti ne vėliau kaip likus 35 dienoms iki rinkimų dienos (buvo 28); numatyta, jog draudžiama naudotis tarnybine padėtimi ne tik valstybės, savivaldybių pareigūnams, bet ir Europos Sąjungos pareigūnams; numatyta, jog tuo atveju, jeigu kandidatui dėl einamų pareigų reikia pranešti svarbių žinių visuomenės informavimo priemonėms, tai jis gali padaryti laikydamasis draudimo agituoti ir t.t. 
 
Kontaktams: