2018 m. lapkričio 27 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2018-11-26

2018 m. lapkričio 27 d. 10.00 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2018 m. lapkričio 27 d. − Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis
DARBOTVARKĖ:
 
1. Dėl savivaldybių rinkimų komisijų 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimams sudarymo;
2. Dėl rinkėjų parašų rinkimo lapų pildymo, perdavimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo; 
3. Dėl kandidatų biografijos formos patvirtinimo;
4. Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šios savivaldybės tarybos nario mandato naujam savivaldybės tarybos nariui pripažinimo;
5. Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. Sp-140  „Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų apylinkių patvirtinimo" pakeitimo;
6. Dėl politinės reklamos įkainių keitimo;
7. Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-65 „Dėl viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo" pakeitimo;
8. Dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių savivaldybių (apygardų) ir apylinkių rinkimų komisijose pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
9. Dėl lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijoms planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo;
10. Dėl rinkėjų sąrašų sudarymo, tikslinimo ir naudojimo savivaldybių tarybų rinkimuose tvarkos aprašo patvirtinimo;
11. Einamieji klausimai:
11.1. Gautų/siunčiamų raštų aptarimas
11.2. Kiti klausimai
 
Posėdis vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių salėje (201 k.), Gynėjų g. 8.
 
Kontaktams: