Vasario 9 dieną vyks mokymai tema ,,Narių mokesčių žurnalo pildymas ir pateikimas"

2018-02-02

Siekiant užtikrinti tinkamą Politinių partijų įstatyme numatytus reikalavimus atitinkantį finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą, š. m. vasario 9 dieną, 10 valandą, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) rengia mokymus už politinių partijų apskaitą atsakingiems asmenims ir politinių partijų skyrių finansininkams tema ,,Narių mokesčių žurnalo pildymas ir pateikimas".

Vasario 9 dieną vyks mokymai tema ,,Narių mokesčių žurnalo pildymas ir pateikimas

Pagal Politinių partijų įstatymo 23 straipsnio 5 dalį, politinės partijos kasmet ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos VRK pateikia patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinį (balansą, veiklos rezultatų ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaitą). Su politinių partijų finansinių ataskaitų rinkiniu teikiama ir valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita, auditoriaus ataskaita dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, bei politinės partijos narių mokesčių registracijos žurnalas.

Mokymai vyks VRK posėdžių salėje, 201 kab., II a. (Gynėjų g. 8, Vilnius).

Mokymų metu bus aptartas teisinis reglamentavimas, prisijungimas prie VRK informacinės sistemos, nario mokesčio gavimas, jo registravimas ir tikrinimas, nario mokesčio grąžinimas arba pervedimas į valstybės biudžetą, nario mokesčio priėmimas, narių mokesčių žurnalo patvirtinimas, teikimas VRK, taip pat aptarti aktualiausi klausimai ir dažniausiai daromos klaidos.

Dėl riboto vietų skaičiaus, pageidaujančius dalyvauti mokymuose, kviečiame registruotis el. paštu vytautas.vilys@vrk.lt, nurodant vardą, pavardę, politinę partiją ir atstovaujamą skyrių.

Mokymai bus tiesiogiai transliuojami internete, YouTube puslapio VRK paskyroje

Negalinčius atvykti į VRK rengiamus mokymus, bet turinčius aktualių klausimų šia tema, juos gali pateikti el. paštu komunikacija@vrk.lt.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6942
el. p.: komunikacija@vrk.lt