Vyriausioji rinkimų komisija dėkoja NVO atstovams už pagalbą rengiant Rekomendacijas

2018-02-09

Vyriausiojoje rinkimų komisijoje (Komisija) įvyko Rekomendacijų dėl ne pelno siekiančių organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas projekto aptarimas.

Vyriausioji rinkimų komisija dėkoja NVO atstovams už pagalbą rengiant Rekomendacijas

Susitikime dalyvavo Komisijos nariai, rekomendacijų projekto rengėjai bei „Transparency International", Visuomeninės organizacijos „Baltosios pirštinės", Viešosios įstaigos ,,Europos namai", Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos ir Lietuvos liberalaus jaunimo atstovai.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai susipažinę su rekomendacijų projektu pažymėjo, kad Komisijos iniciatyva yra sveikintina ir šios rekomendacijos reikalingos. Buvo išsakytos abejonės, ar nebus ribojama jų veikla ir kviesta pateikti rekomendacijų nuostatas iliustruojančių pavyzdžių.

Išklausius susirinkusiųjų pasiūlymus, susitikimo metu sutarta dėl rekomendacijų projekto tobulinimo, tai yra rekomendacijas papildyti konkrečiomis sąvokomis, pavyzdžiais bei tam tikromis nuostatomis, kurios leistų veikti nepažeidžiant teisės normų bei rinkimų įstatymų.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt