Priimtos rekomendacijos skirtos valstybėms narėms ir Europos bei nacionalinėms politinėms partijoms

2018-02-20

Europos Komisija š. m. vasario 14 d. priėmė rekomendacijas (Komisijos rekomendacija) kaip 2019 m. Europos Parlamento rinkimuose iškelti Europos aspektą ir padaryti juos dar sklandesnius.

Priimtos rekomendacijos skirtos valstybėms narėms ir Europos bei nacionalinėms politinėms partijoms

Anot Europos Komisijos, piliečiai būtų labiau pasirengę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose, jei geriau suvoktų Europos Sąjungos (ES) politikos poveikį jų kasdieniam gyvenimui ir tikėtų, kad gali pasisakyti dėl svarbiausių Sąjungos pasirinkimų, tokių kaip ES institucijų vadovų atranka ir būsimų Sąjungos prioritetų nustatymas.  

Komisijos rekomendacijose taip pat pabrėžiama, jog ugdant Europos politinį sąmoningumą, skatinant rinkėjų aktyvumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią nepaprastai svarbus Europos politinių partijų vaidmuo. Jis galėtų įgyti dar daugiau svorio, jei Europos politinės partijos bendrautų su joms priklausančiomis nacionalinėmis partijomis bei pilietine visuomene ir padėtų suvokti su Europos ateitimi susijusius pasirinkimus ir atstovaujamų piliečių interesus. Pažymėta, kad valstybėms narėms ir Europos bei nacionalinėms politinėms partijoms tenka ypatinga atsakomybė už didesnį Europos Parlamento rinkimų demokratiškumą ir sklandumą.

Atsižvelgiant į tai, Europos Komisija priėmė rekomendacijas dėl:

1. Europos piliečių įtraukimo į diskusijas Europos klausimais artėjant Europos Parlamento rinkimams. Europos politinės partijos ir nacionalinės partijos turėtų padėti piliečiams suvokti probleminius Sąjungos lygmens klausimus ir informuoti, kaip juos ketina spręsti per artėjančią kadenciją.

2. Paramos kandidatui į Europos Komisijos pirmininko pareigas, kuriose numatyta, jog nacionalinės politinės partijos turėtų užtikrinti, kad skleisdamos su Europos Parlamento rinkimais susijusią savo politinę informaciją, taip pat ir per politines transliacijas, jos kartu informuotų piliečius apie remiamą kandidatą į Komisijos pirmininko pareigas ir jo programą.

3. Rinkėjų informavimo apie nacionalinių partijų ir Europos politinių partijų sąsajas. Tai yra, Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančios nacionalinės politinės partijos turėtų, atsižvelgdamos į nacionalinių politinių partijų ypatumus valstybėse narėse, iš anksto prieš tuos rinkimus, neprasidėjus rinkimų agitacijos kampanijai, viešai paskelbti, ar jos susijusios su kuria nors Europos politine partija, jei taip, su kuria, ir kurį pagrindinį kandidatą jos remia.

4. Rinkėjų informavimo apie nacionalinių partijų ir Europos politinių partijų sąsajų skatinimą ir sąlygų tam sudarymą, kas reiškia, jog Valstybės narės turėtų skatinti ir padėti teikti informaciją rinkėjams apie nacionalinių partijų ir Europos politinių partijų sąsajas ir jų pagrindinius kandidatus prieš ir per Europos Parlamento rinkimus.

5. Sklandaus organizavimo. Kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos toliau raginamos nustatyti, remiantis valstybių narių patirtimi, geriausią rinkimų procesui kylančių kibernetinių atakų ir dezinformacijos grėsmių nustatymo, mažinimo ir valdymo praktiką.

Su 2018 m. vasario 14 d. priimtomis Europos Komisijos rekomendacijomis (ES) 2018/234, kaip 2019 m. Europos Parlamento rinkimuose iškelti Europos aspektą ir padaryti juos dar sklandesnius galima susipažinti ČIA.