Politinės kampanijos dalyvių skolos įsipareigojimai mažėja nežymiai

2018-02-09

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas numato, kad kiekvienais metais iki vasario 1 d., iki skola bus padengta, buvęs savarankiškas politinės kampanijos dalyvis privalo pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai (Komisija) apie skolos įsipareigojimų įvykdymą ir įvykdymo šaltinius.

Politinės kampanijos dalyvių skolos įsipareigojimai mažėja nežymiai

Šių metų pradžioje, Komisijos turimais duomenimis, 10 buvusių 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos dalyvių dar nebuvo įvykdę skolos įsipareigojimų už 115 658,48 Eur.

Pagal buvusių politinės kampanijos dalyvių pranešimus, pateiktus Komisijai iki 2018 m. vasario 8 d., skolos įsipareigojimai sumažėjo
2 587,95 Eur, tačiau skolingų politinės kampanijos dalyvių skaičius išliko toks pats, kadangi nei vienas politinės kampanijos dalyvis per paskutinius metus nėra baigęs vykdyti turimų skolos įsipareigojimų. Šiuo metu 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimai sudaro 113 070,53 Eur.

2018 m. pradžioje, 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų, Komisijos duomenimis, turėjo 45 buvę politinės kampanijos dalyviai. Jų turimi skolos įsipareigojimai tuo metu sudarė 220 264,17 Eur. Po š. m. sausio mėnesį Komisijos siųstų priminimų apie buvusių politinės kampanijos dalyvių prievolę pranešti, kaip yra vykdomi skolos įsipareigojimai, paaiškėjo, jog:

  •   penkių politinės kampanijos dalyvių turimi skolos įsipareigojimai dar nepradėti vykdyti;
  •   aštuonių politinės kampanijos dalyvių skolos įsipareigojimai įvykdyti iš dalies;
  •   aštuoniolika politinės kampanijos dalyvių skolos įsipareigojimus įvykdė visiškai.  

2018 m. vasario 8 d. duomenimis, 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų dydis sumažėjo 89 087,14 Eur ir šiuo metu sudaro 131 177,03 Eur.

Primintina, jog politinė partija turi teisę padengti skolos įsipareigojimus tik iš partijai nuosavybės teise priklausančio turto, gaunamų aukų ir politinei partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, o kiti politinės kampanijos dalyviai, fiziniai asmenys, – tik iš nuosavų (asmeninių) lėšų.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt