Kęstučio Pūko prašymo dėl vietos pripažinimo porinkiniame kandidatų sąraše VRK nepatenkino

2018-02-05

Į Vyriausiąją rinkimų komisiją (Komisija) kreipėsi Kęstutis Pūkas su prašymu pripažinti vietą porinkiminiame Kauno miesto savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų sąraše.

Kęstučio Pūko prašymo dėl vietos pripažinimo porinkiniame kandidatų sąraše VRK nepatenkino

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo (Įstatymas) 89 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog išnykus aplinkybėms, kurios buvo pagrindas pripažinti savivaldybės tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą, laikotarpiu tarp rinkimų šis asmuo, per 15 dienų Komisijai pateikęs notarine tvarka patvirtintą prašymą, turi pirmumo teisę užimti atsirandančią laisvą savivaldybės tarybos nario vietą porinkiminiame kandidatų sąraše.

Kadangi Kęstutis Pūkas praleido Įstatyme numatytą 15 dienų terminą (terminas skaičiuojamas nuo aplinkybių, kurios buvo pagrindas pripažinti savivaldybės tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą, išnykimo) ir nepateikė Įstatyme numatytos formos prašymo, Komisija nepripažino Kęstučiui Pūkui vietos porinkiminiame Kauno miesto savivaldybės tarybos nario mandato negavusių kandidatų, iškeltų visuomeninio rinkimų komiteto „Kaunas – kitokia Lietuva", sąraše.

 

Kontaktams:
Tel.: (8 5) 239 6982
El. p.: komunikacija@vrk.lt