Reklama politinės kampanijos laikotarpiu

2018-12-05

Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją pasiekė paklausimas dėl politinės reklamos vertinimo. Prasidėjus savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinei kampanijai, domimasi kokiais atvejais politinės kampanijos laikotarpiu savivaldybės mero, kuris yra kandidatas į savivaldybės mero postą, veikla, viešos kalbos, susitikimai su gyventojais, straipsniai, informaciniai pranešimai, reportažai ir pan. bus laikoma politine reklama.

Reklama politinės kampanijos laikotarpiu
Įstatyme numatyta, kad politinė reklama – valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario, politinės kampanijos dalyvio, jų vardu ir interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose ar referendume arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė partija, politinės partijos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa. Taip pat įstatyme pabrėžiama, kad politine reklama nelaikoma politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidžiami įprastinio pobūdžio informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą; per visuomenės informavimo priemones neatlygintinai, laikantis objektyvumo ir politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas.
 
Be to, VRK yra patvirtinusi rekomendacijas dėl politinės reklamos, kuriose rekomenduojama nenaudoti rinkimų šūkių, specialiai ir pabrėžtinai neišryškinti kandidato pavardės, nedėti jo nuotraukos į pirmą periodinio spaudos leidinio puslapį, grafiškai apipavidalinant vengti didelio formato kandidato atvaizdų, naudoti dalykinį, o ne agitacinį stilių, nedėti informacijos apie politiko asmenines ir kitas su jo veikla nesusijusias savybes, jo šeiminį gyvenimą, pomėgius, laisvalaikį. 
 
VRK kiekvieną konkretų atvejį vertina atskirai, atsižvelgdama į skleidžiamos informacijos tikslą ir sąsajas su vyksiančia politine kampanija ir aplinkybių visumą.
 
 
Kontaktams: